„V letošním červenci bylo deset letních dní, tropické dny byly tři, z toho jeden s tropickou nocí,“ uvedla Božena Černohousová z prostějovské hvězdárny.

Letní den pro meteorology znamená, že teplota vzduchu přesáhne pětadvacet stupňů a při tropickém dni třicet. Během tropické noci naopak nesmí teplota klesnout pod dvacet stupňů.

Loňské léto bylo sice deštivější, letošních červencových 87 milimetrů srážek se nemůže loňským sto třiatřiceti rovnat, ale zároveň bylo loni mnohem tepleji.

Letních dnů bylo v červenci dvaadvacet a z toho dokonce dvanáct tropických. Letošní průměrná teplota za celý měsíc dosáhla na pouhých osmnáct a půl stupně a zůstala tak téměř o čtyři stupně níže než loni.

Ve srážkách jsou přitom obrovské rozdíly, jen při průtrži mračen ve Vrahovicích ve čtvrtek odpoledne spadlo čtyřiašedesát milimetrů vody, která posléze protekla mimo jiné zdejší policejní stanicí.

1563: veliká povodeň v Prostějově

Přívalové deště však nejsou plodem změn klimatu poslední doby.

Už nejstarší prostějovské kroniky zmiňují události, které by nadělaly vrásky jistě i současným hasičům s jejich moderní technikou.

K roku 1563 například prostějovský letopisec Pavel Zlypivo poznamenal, že „byla v Prostějově veliká povodeň, že mnoho stavení zbořila, a nětco též i dobytka mnoho se utopilo a u Mostkovic krchov; zeď kamenná byla okolo něho a tu vzala a lidi z hrobův vydřela a preč je do pole zanesla.“

Při této povodni vzala prý voda v Mostkovicích krčmu, na jejíž střeše seděl krčmář i se ženou a s dětmi. Krčma byla naštěstí roubená a tak ji voda odnesla do pole a tam zase postavila pěkně na zem.

Nikdo z rodiny se tak neutopil, což považovali současníci za veliký div. Nedaleko od krčmy přistála na poli podobným způsobem i stodola, „jakoby tu postavena byla.“

Zlypivo zaznamenal i příčinu povodně: „A ta povodeň se stala, že oblak velikej spadl a rybníky potrhal.“

O necelá tři desetiletí později zaznamenal Zlypivo ještě větší povodeň s mnohem horšími následky pro město. Voda sebrala dvě stě třináct domů. „A stála ta voda tak, že jest skrze mnohé krunty přes síně zase dveřmi tekla více než celej tejden.

I tentokrát byly příčinou prudké deště.

„Byla veliká voda, kteráž přišla z dopuštění božího od velikejch přívalů, že spadli přívalové velicí, takže sebrali tři rybníky: jeden hamerský, druhý zlechovský a třetí nad valchou,“ poznamenal k roku 1591 Pavel Zlypivo.