Povodí Moravy po napuštění „Podhradu" zjistilo, že hráz protéká. Vybagrovaný rybník tak musí znovu vypustit a ryby slovit.

SOUVISEJÍCÍ: "Déjà vu" na Podhraďáku! Voda opět zmizí. Tentokrát kvůli opravě hráze

„Při vypouštění Podhradského rybníka počítáme se záchranným transferem škeblí, pokud zde nějaké budou. Nezapomínáme ani na žáby, které případně poputují do blízkého refugia," vzkázal Loyka.

Připomněl, že po dobu opravy bude rybník na suchu a zaroste. „Bude tak třeba provést odstranění rostlin ze dna před napuštěním," uvedl biolog.

Trvá na názoru, že práce na odstranění sedimentů v rybníku byly provedeny dobře. Špatný stav vody v nádrži, kterou v půli prázdnin pokryl vodní květ, byl dle jeho slov opět výsledkem plnění rybníka splašky. K rozvoji sinic navíc přispělo i letošní teplé a suché počasí.

Podhraďáka a přehrada - spojité nádoby

„Podhradský rybník a plumlovská přehrada tvoří jeden systém, který od sebe nelze oddělit. Rybník je v tomto systému bohužel jakousi kultivační nádrží pro sinice a jejich rezervoárem pro přehradu, kam voda z rybníka teče. Jde o velký problém," řekl Petr Loyka.

Z jeho pohledu je smutné, že odkanalizování obcí, na které upozorňuje od chvíle, kdy se začalo uvažovat o vypuštění přehrady, nebude do ukončení oprav rybníka vůbec dořešeno.

„Když nebude odkanalizování a kvalitní čištění odpadních vod s odstraněním fosforu, tak nebude čistá voda ani v Podhradském rybníku ani v Plumlovské přehradě," připomněl biolog.

Vybudování sedimentační předzdrže a příbřežní plochy v horní části na nátoku do Podhradského rybníka sice v odbourávání živin výrazně pomůže, ale čistou vodu vhodnou ke koupání nezajistí. „Revitalizační, přírodě blízká opatření nás v situaci, kdy do rybníka potečou splašky, nespasí," shrnul Loyka.

Použití srážedel

Pokud jde o dočasná opatření na likvidaci nežádoucího fosforu ve vodě, tak z pozice odborného dohledu podpořil návrh Povodí Moravy instalovat na přítoky srážedla.

„Zajímá mě právě ta v uvozovkách dočasnost, protože srážedla přece nemohou dlouhodobě nahrazovat kvalitní čištění odpadních vod," konstatoval biolog.

Času na vyřešení této otázky bylo dle jeho mínění dost, ale výsledky jsou v nedohlednu.

„Nerad bych se dočkal situace, kdy budeme vymýšlet pořád nějaká opatření k zlepšení vody v rybníku i v přehradě, čelit kritice, ale obce, ze kterých splašky plné fosforu tečou, klíčové čištění odpadních vod prostě nezajistí," uzavřel Petr Loyka.