Absence zábradlí je zdůvodněno případným nebezpečím při velké vodě.

"Jedná se o takzvanou manipulační lávku splňující veškeré požadavky dle stavebního zákona. Zábradlí není možné instalovat z důvodu protipovodňových opatření, při vyšší hladině vody a případném nánosu stromů, větví, trávy a odpadků, by se vytvořila nepropustná stěna a došlo by k vylití vody z koryta řeky," vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Stavba přišla na necelé čtyři miliony korun.

V částce je zahrnut i autorský dozor projektanta a také pronájem využitých pozemků společnosti Povodí Moravy.

"V rozpočtu byly na stavbu schváleny finanční prostředky ve výši tři miliony osm set tisíc korun z rozpočtu města,“ doplnil náměstek Rozehnal.