„Minulý týden jsem se účastnila jednání s ministerstvem financí. Domluvili jsme se, že předložím zastupitelům návrh možného řešení, abychom rozšířili uživatele pravého křídla budovy o Základní školu Kollárova a o prostějovskou knihovnu. Mám písemné stanovisko obou ředitelů, že o tomto záměru města ví," informovala náměstkyně primátora Ivana Hemerková.

Město se původně snažilo převést prostory pod správu Reálného gymnázia a základní školy v Prostějově. To však ředitel školy odmítl s tím, že využívání budovy by znamenalo komplikace pro děti i učitele.

„Majetek je určený k hlavní činnosti, tedy k pravidelné výuce, kterou naše škola zajistit nemůže," vyjádřil se ředitel školy Rostislav Halaš.

K čemu by se mohla budova využívat?

Pokud bude ministerstvo souhlasit, mohly by se v budově konat výstavy či počítačové kurzy.

„Pokud bychom budovu využívali, rádi bychom v ní dělali besedy, přednášky a výstavy ve větším rozsahu, než jaké se konají v Galerii na půdě v naší knihovně," nastínil ředitel prostějovské knihovny Aleš Procházka.

„V budově jsou posluchárny pro osmdesát lidí, proto by tam mohla knihovna pořádat lokální výstavy nebo přednášky, které přitáhnou více lidí. Základní škola Kollárova má zase akreditaci na vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky pro oblast informačních technologií. Mohla by tam pořádat školení nebo počítačové kurzy pro instituce či občany," nastínila využití budovy Ivana Hemerková.

Město dostalo dotaci od ministerstva financí před sedmi lety s tím, že peníze budou sloužit na rekonstrukci budovy, kterou měla využívat Univerzita Tomáše Bati. Poté, co se jí nepodařilo získat akreditaci, pobočka vysoké školy v Prostějově skončila. I když univerzita dva roky budovu nevyužívala, učebny měla pronajaté do konce loňského roku. Městu se podařilo vyjednat výjimku a část budovy pronajmout střední školy Art Econ, pro zbytek budovy však hledá uplatnění.

Žádost na odvolání náměstkyně Hemerkové

Snahu města převést budovy pod správu reálného gymnázia označila opozice za dotační podvod a žádala odvolání Ivany Hemerkové.

„K výzvě se nepřipojím a takovou iniciativu nepokládám za dobrou. Důrazně žádám, abychom počkali, jak dopadne jednání s ministerstvem. V této chvíli jsou důvody k odvolání příliš vágní," reagoval primátor města Miroslav Pišťák.