Vedle popelnice povalující se dvoumetrový pichlavý stromek vzbuzuje různé pocity.

"Jé, to je krásný stromeček. Proč ho vyhodili, není mu zima, co s ním bude?" takovými dotazy bombardují své rodiče především malé děti.

Biologický odpad

S tím, že je v prvních lednových týdnech více práce s úklidem, se počítá.

"Vánoční stromky mohou občané ukládat vedle kontejnerů na směsný odpad, kde jsou následně firmou provádějící správu městské zeleně odváženy k likvidaci jako biologický odpad," informuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil a pokračuje: "S úklidem vánočních stromků jako biologickým odpadem počítá smlouva se společností FCC Prostějov, s.r.o., tudíž se jedná o plánovanou a běžnou činnost v tomto období."

Tři speciální kontejnery?

Na území Prostějova jsou umístěny i tři speciální kontejnery.

"Na sídlišti Hloučela jsou dva kontejnery na vánoční stromky a na sídlišti Svobody jeden," doplňuje náměstek Pospíšil.

Městskou kasu stromky netíží.

"Náklady na svoz a likvidaci vánočních stromků jsou součástí smlouvy a rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Jedná se o plánovaný výdaj ze smlouvy," uzavírá Jiří Pospíšil.