Biřmování je jedna ze sedmi svátostí katolické církve. Spolu s křtem se tato svátost přijímá jen jednou za život. Na rozdíl od křtu, který mohou přijmou i novorozenci je svátost biřmování udělována až patnácti a víceletým. Biřmování je bránou do křesťanské dospělosti.

Po osmi letech přijalo v němčickém kostele tuto svátost devět věřících z němčické, pět z vrchoslavické, dva z pavlovické a nezamyslické farnosti a po jednom biřmovanci z dobromilické a zlobické farnosti.

„Děkuji otci Tomášovi za poctivou přípravu a čas, který dnešním biřmovancům po celý rok věnoval,“ uvedl ve svém kázání biskup Josef Nuzík na adresu Pátera Tomáše Strogana.

Biřmovance v tento významný den doprovázeli nejen jejich biřmovací kmotři, rodiče, blízcí příbuzní, ale také přátelé a farníci. Společně tak do posledního místa zaplnili slavnostně vyzdobený němčický kostel.

„Z dopisů, které dnešní biřmovanci zaslali arcibiskupovi je vidět, že otce Tomáše mají místní farníci rádi,“ pronesl v závěrečné řeči biskup Nuzík a popřál mu do další práce hodně sil, zdraví a božího požehnání. 

ADÉLA PALÍŠKOVÁ