„Zvláště nyní, po vydatných deštích, může dojít ke zhoršení kvality vody. Na pohled křišťálově čirá voda v sobě může skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. Pouze laboratorním rozborem se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná," uvedla Markéta Bártová, mluvčí společnosti Moravská Vodárenská.

Za poslední dva roky provedla společnost sedm set rozborů soukromých studní. Většina z nich neprošla.

„Výsledky ukázaly, že až osmdesát procent analyzovaných vzorků ze soukromých studní neodpovídalo alespoň v jednom parametru hygienickým požadavkům na pitnou vodu. Nejčastěji nevyhovovaly mikrobiologické ukazatele, v některých případech byly překročeny limity dusičnanů, manganu nebo železa," řekla Markéta Bártová.

Lidé, kteří chtějí prověřit vodu ve své studni, se mohou obrátit na prostějovskou čistírnu odpadních vod v Kralickém Háji. Za rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody zaplatí 750 korun.