Rostoucí náklady na svoz a likvidaci odpadu přinutily vedení města jednat.

"Poplatky jsme doposud občanům nezvedali, což bude pravděpodobně nutné změnit," nastínil náměstek primátora Jiří Pospíšil a doplnil, že v současnosti je sazba u místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanovena ve výši šest set korun, s úlevou 108 korun pro poplatníky, kteří v daném roce dovrší šedesát pět a více let věku.

Zastupitelům bude ke schválení předložena novela obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

"Sazba je zastupitelům předkládána k posouzení ve výši 792 korun. Poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, by nově platili částku šest set korun, to znamená s úlevou od navržené sazby ve výši 192 korun. Od platby budou dále nově zcela osvobozeny osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší osmdesát a více let věku. Důvodem je ulehčení finančních nákladů seniorům a dále i z důvodu složité administrace v případě, že je osoba například umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení," okomentoval pravděpodobnou změnu náměstek Pospíšil s tím, že předpokládané náklady za systém likvidace odpadů na rok 2023 jsou kalkulovány ve výši zhruba 68 milionů korun. Předpokládané příjmy do rozpočtu města z poplatku za odpady v roce 2023 jsou vypočteny na 31,8 milionu korun.

"Město tak, i přes navýšení poplatku za odpady, bude v roce 2023 doplácet částku přibližně 36 milionu korun," uzavřelPospíšil.

V případě, že zastupitelé schválí radou navrhovanou novelu, nabyde obecně závazná vyhláška účinnosti od 1. ledna 2023.

POPLATKY ZA ODPAD V PROSTĚJOVĚ:

OBDOBÍ 2002 250 Kč

OBDOBÍ 2003 300 Kč

OBDOBÍ 2004 396 Kč

OBDOBÍ 2005 – 2006 420 Kč

OBDOBÍ 2007 480 Kč

OBDOBÍ 2008 – 2012 492 Kč

OBDOBÍ 2013 – 2022 600 Kč