Vyšší částku oproti původním předpokladům zaplatí město Prostějov z důvodu dvouměsíčního skluzu při rekonstrukci Plumlovské ulice. Ta měla být dokončena 28. srpna letošního roku.

„Již v březnu tohoto roku byla schválena úhrada vícenákladů MHD souvisejících s uzavírkou ulice Plumlovské a to pro období od 19. 3. 2019 do 28. 8. 2019 včetně, vícenáklady činily 515.126,- korun. Vzhledem ke všeobecně známým skutečnostem skončila pro MHD uzavírka ulice Plumlovské až 27. 10. 2019,“ vysvětlil důvod vícenákladů primátor Prostějova František Jura.

Autobusy MHD musely využívat objízdné trasy, po kterých najezdily o necelých deset tisíc kilometrů více.

„Výpočet zmíněných vícenákladů se uskutečňuje v souladu s metodikou Olomouckého kraje uplatňovanou u příměstské autobusové dopravy a skládá se ze součinu počtu ujetých kilometrů nad rámec obvyklých tras a nákladové jednice. Nákladová jednice se dále skládá z nákladů na pohonné hmoty a oleje, přímý materiál, přímé mzdy a odvody z mezd a činí 27,48 korun na kilometr Pro úhradu těchto vícenákladů je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby, na základě které je MHD provozováno,“ vysvětlila postup náměstkyně primátora Alena Rašková.

V době od 29. srpna 2019 do 27. října 2019 včetně vznikly, z důvodu prodloužení tras dotčených linek MHD o 9339 kilometrů další vícenáklady a to ve výši 256.636,- korun.