První fáze vypouštění přilákala k nádrži stovky zvědavců.

Povodí Moravy vypouští vodu kvůli plánované těžbě dna. Bagry a náklaďáky, které bahno odvezou na pole blízkého Záhoří, se pustí do práce v červnu. Příští rok má být plumlovská přehrada zase plná vody. A už bez jedovatých sinic.

„Vypouštění vodního díla Plumlov obnovíme 24. března,“ potvrdila mluvčí Povodí Moravy Eva Kučerová s tím, že na termínu se podnik dohodl s biologem Petrem Loykou, který nad revitalizací vykonává dozor.

Přehrada má nyní hloubku necelých pět metrů, přičemž její hladina bude denně klesat v průměru o deset centimetrů. Za jak dlouho se vyprázdní?

„Celková doba závisí na srážkách v povodí. Rychlost klesání vody upravíme i s ohledem na záchranný odlov vodních živočichů,“ vysvětlila Eva Kučerová.

Sběr mlžů žijících v přehradě a raků v říčce Hloučele, která z ní vytéká, řídí biolog Petr Loyka. S ochránci přírody sesbíral zatím devatenáct tisíc škeblí a velevrubů, raků říčních zachránili několik desítek.

Výletníci, škeble a raky nezachraňujte

Nejvíce živočichů vyzbrojených mohutnými klepety se podaří odlovit až v poslední etapě vypouštění, kdy bude Hloučelou protékat minimum vody.

„Chtěl bych poprosit výletníky, aby se nepokoušeli škeble ani raky zachraňovat sami. O všechno se postaráme. Živočichy převezeme do Koryčan, odkud se zase vrátí zpátky. Samozřejmě po napuštění nádrže,“ zdůraznil Loyka.

Vůbec nejnáročnější bude podle biologa odlov ryb.

„Dno je členité a zabahněné. Specialisté musí kombinovat lov elektrickými agregáty a velkými čeřeny z lodí s lovem do dlouhých sítí, které rybáři potáhnou po dně,“ vyjádřil se.

Odbahnění přehrady přijde 133 milionů korun. Projekt placený ze státního rozpočtu je součástí programu „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ ministerstva zemědělství.

Povodí Moravy se chystá vyčistit i Podhradský rybník, který se rozkládá nad přehradou. Obce v povodí pak čekají na evropské dotace, které jim pomohou vybudovat kanalizace.

Budou tam dvoumetroví sumci?

Na to, jaké poklady přehrada odhalí, je zvědavý například Martin Sedláček z Prostějova:

„Loni jsem v novinách četl o dvě stě let staré cestě z valounů a zbytcích starého mlýna. Má být někde pod skálou u Mickey Mouse.“

Prostějovského rybáře Pavla Klemsu zase zajímá, jaké ryby se podaří chytit profesionálním lovcům.

„Každý z nás slyšel o dvoumetrových sumcích. Rád bych takový kus viděl na vlastní oči,“ zasnil se.