Práce budou zahájeny v březnu letošního roku.

„Půjde o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem připravovaných opatření je bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po 80 letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zaslouží,“ popsal Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy (PM) s tím, že by po dokončení rekonstrukce měla plumlovská přehrada zvládnout i tisíciletou povodeň.

Náklady? 30,5 milionů

"Při provádění stavby budou stavební práce prováděny tak, aby nedocházelo k znečištění vody. Práce výrazně nenaruší průběh rekreační sezóny na vodní nádrži," ujišťuje Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy a dodává: "Práce začnou v březnu a potrvají do podzimu 2022. Modernizace funkčních objektů představuje další etapu rekonstrukce hráze vodního díla Plumlov, která proběhla v letech 2012 – 2013." Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 milionů korun.

Musí snížit hladinu

Dojde i na mostek pro cyklostezku. Z toho důvodu, se částečně sníží hladina nádrže. Jedná se o nezbytnost pro plánované práce na přemostění přítoku do vodní nádrže, po němž má vést nová cyklostezka, kterou připravuje město Plumlov. Koordinace obou akcí umožní jejich realizaci v rámci jedné manipulace s hladinou.

„Harmonogram prací jsme velmi pečlivě naplánovali tak, aby nádrž mohla sloužit ke koupání a další rekreaci. Navíc jsme snižování hladiny upravovali tak, abychom vyšli vstříc městu Plumlov při dokončení cyklostezky, kvůli kterému je nutné hladinu také snížit," informuje Tomáš Bělaška, investiční ředitel PM, který dodává: "Nádrž nebudeme vypouštět, hladinu pouze snížíme. V průběhu letní rekreační sezóny se bude hladina pohybovat okolo úrovně 272 m n. m., přičemž v posledních letech se hladina vody v nádrži v letních měsících pohybovala běžně mezi 272 a 273 m n. m. V tomto ohledu tak nepůjde o nic mimořádného, což ocení zejména lidé, kteří využívají plumlovskou nádrž pro rekreaci.“

Upouštět se bude na jaře. "Výraznější pokles hladiny na kótu 270,5 metrů nad mořem plánuje správce vodní nádrže hned na počátku prací, aby mohla proběhnout rekonstrukce přelivné zdi bezpečnostního přelivu, založení patky pravobřežního opevnění a město mohlo provést práce na cyklostezce. Následně už budou vodohospodáři hladinu zvyšovat," vysvětluje mluvčí Chmelař.

Mostkovice bez ohrožení

Díky snížení hladiny zůstane během stavby ochrana majetku a zdraví obyvatel pod hrází v případě povodní během stavby zachována. V případě, kdy do nádrže v důsledku náhlých a prudkých dešťů začne přitékat velké množství vody, bude vodní nádrž i v průběhu rekonstrukce schopna převést případnou povodňovou vlnu.

Hlavní funkcí Vodního díla Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu metrů krychlových a ploše povodí Hloučely pod plumlovskou přehradou zásadní.