Rekonstrukce části hráze přišla po osmdesáti letech.

"Provedli jsme kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění. Smyslem provedených opatření bylo bezpečné převedení extrémních povodní a prodloužení životnosti plumlovské přehrady. Po osmdesáti letech bezproblémového provozu si nádrž tyto úpravy zasloužila," říká Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Za provozu bez vypouštění

Rekonstrukce objektů si ve svém průběhu vyžádala i využití specifických postupů tak, aby se nádrž nemusela vypouštět a práce mohly probíhat „za provozu“.

Cykloška areál v prostorech pláže U Valáška u plumlovské přehrady, červenec 2022
U přehrady vyrůstá Cykloška areál, s atrakcemi pro celou rodinu i tancem

Kvůli pracím na skluzu a vývaru tak vodohospodáři převáděli vodu z nádrže do říčky Hloučely přes potrubí.

"Abychom mohli provést stavební práce na funkčních objektech pod nádrží za plného provozu, položili jsme provizorní potrubí o délce sto padesáti metrů, kterým jsme převáděli veškerou vypouštěnou vodu z nádrže až do prostoru za rekonstruované vývary tak, aby nedocházelo k zaplavení stavby. V srpnu jsme potrubí demontovali a průtok začali opět převádět manipulacemi přes spodní výpustě," vysvětluje Gargulák.

Nová provozovna McDonald´s se buduje u obchodní galerie Arkáda na rozhraní Prostějova a Držovic, 20. října 2022
McDonald's otevře v Prostějově již za tři měsíce

Nižší hladina v nádrži byla nutností kvůli bezpečnosti obyvatel pod hrází přehrady. Rekreace na vodní nádrži však mohla probíhat i za snížené hladiny.

"V průběhu letních měsíců pak docházelo k poklesu hladiny nikoliv z důvodu probíhajících prací, ale z důvodu nedostatku srážek a nízkému přítoku do vodního díla. Přítok z důvodu sucha klesal v letních měsících až na hodnoty okolo 29 l/s, přičemž minimální zůstatkový průtok pod vodní nádrží, který musí Povodí Moravy udržovat z důvodu zachování života v řece činí 128 l/s, což je více než čtyřnásobek," zdůvodnil Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy.

Otevření nové okružní křižovatky v Určicích, 19. října 2022
Určice mají nový rondel i autobusový terminál s parkovištěm. Takto otevřel

Práce začaly v březnu 2021 a díky dobrému načasování trvaly jen do konce září 2022. Náklady na rekonstrukci činí přibližně 31 milionů korun. Podobné modernizace provedlo Povodí Moravy v nedávné době například na Vodním díle (VD) Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany.

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu m3 a ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní.