Málo srážek vodohospodářům nepomáhá.

"Kvalitu vody v nádrži ovlivňuje v letošním roce více faktorů. V letošním roce to byla kromě vnosu znečištění do nádrže i nepříznivá hydrologická situace a nízké přítoky vody v průběhu letních měsíců," informuje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že v srpnu Krajská hygienická stanice (KHS) vyhlásila na vodní nádrži Plumlov zákaz koupání.

"Kvalita vody se pak před koncem sezóny mírně zlepšila. Bez srážení živin na přítoku by k masovému rozvoji toxických sinic docházelo o řadu týdnů dříve, stejně jako na ostatních vodních nádržích zatížených živinami z odpadních vod," vysvětluje Chmelař.

Petr Konečný, primář centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov.
Covid léčí laserem už i v Prostějově, pomáhá i nejtěžším případům

Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad přehradou. Na udržení dobré kvality vody se podílí po odborné i provozní stránce Povodí Moravy.

"Zaměstnanci státního podniku zajišťují chod a servis srážecích stanic a také zajišťují dohledové centrum. Součástí opatření je i podrobný monitoring kvality vody a to pro nastavení celého systému, tak k vyhodnocení jakosti vody. Celkové náklady Povodí Moravy, s. p. překračují ročně částku sto tisíc korun," uvádí mluvčí státního podniku.

Biotop se podílí na filtraci

Povodí Moravy realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci.

"V letošním roce dokončilo také těžbu sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí vodní nádrže Plumlov a vysazením rostlin v sedimentační zdrži vytvořilo ojedinělou kombinaci vodního a mokřadního biotopu, který se podílí na filtraci přitékající vody do nádrže," popisuje Petr Chmelař.

Městskou hromadnou dopravu v Prostějově zajišťuje prostřednictvím 15 linek společnost FTL. 13.12. 2021
Provoz MHD v Prostějově podraží, jízdné se ale nezvýší

Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou na Podhradském rybníce mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Před jejich realizací byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován často již v průběhu července. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádržích však vždy má její množství, teplota a především míra znečištění.

Opatření na zlepšení jakosti vody Vodního díla Plumlov podpořili v letošním roce celkovou částkou téměř 300 tisíc korun Olomoucký kraj a šest obcí v okolí nádrže: Plumlov, Prostějov, Mostkovice, Lipová, Malé Hradisko a Stínava.