Práce na přelivu jsou jen dílčím důvodem.

"Stavební práce, které provádíme zejména v oblasti přelivu sice vyžadovaly snížení hladiny, avšak nikoliv tak výrazné. Hlavním důvodem je hydrologická situace," vysvětluje Petr Chmelař, mluvčí Povodí Moravy a pokračuje: "Konkrétně v povodí nad Vodním dílem Plumlov napadlo od jara nízké množství srážek, kvůli kterému se velkou část koupací sezóny přítok do nádrže nevyrovnal ani minimálnímu odtoku z nádrže, který máme povinnost dodržovat."

Částečně pomohly vydatné deště uprostřed prázdnin. "Hladinu částečně doplnily až srážky na přelomu července a srpna. V současnosti je s ohledem na hydrologickou situaci a nedostatek srážek tendence opět klesající," komentuje Chmelař.

Zvýšení hladiny by mělo být patrné do konce roku. Mělo by jít až o osmdesát centimetrů.

"V závislosti na hydrologické situaci bychom chtěli zvýšit hladinu v nádrži na konci letošního roku na kótu 272 metrů nad mořem. Pokud to hydrologická situace umožní, nebudeme již hladinu v nádrži snižovat pod tuto úroveň až do konce stavby," vysvětluje mluvčí a dodává: "Rezervu v zásobním prostoru musíme ponechat kvůli zabezpečení stavby a obyvatel, kteří žijí pod vodním dílem. Je třeba mít stále na paměti, že hlavním využitím vodní nádrže Plumlov není rekreace, ale protipovodňová ochrana."

Na pravém břehu rostou rozsáhlé kamenné plochy.

"Aktuální práce probíhají mimo přeliv a nejsou proto z přemostění patrné. V současnosti probíhá spárování předpolí přelivné zdi, realizace římsy ve spadišti a realizace kamenného opevnění na pravém břehu," informuje Chmelař s tím, že zhotovitel díla připravuje obkládání zhotovených železobetonových částí přelivné zdi."

Retenční nádrž je již vybagrována. U přítoku se chystá výsadba.

"Sedimenty jsou již odtěžené a na místě jsou již připravena i navýšená výsadbová centra. V současnosti připravujeme samotnou výsadbu rostlin, která bude probíhat v průběhu podzimu. Pro samotnou výsadbu použijeme právě navýšené ostrůvky, které jsme v průběhu těžby sedimentů vytvořili," popisuje aktuální stav Petr Chmelař.

Kompletní rekonstrukce přelivné zdi bezpečnostního přelivu a vývaru pod hrází byla zahájena na jaře letošního roku. Plánovaný termín dokončení stavby je v září roku 2022. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 milionů korun.