PLUMLOV/OLOMOUC - Páchnoucí voda temně zelené barvy, pod hrází svítící břicha leklých ryb. Prázdné pláže a parkoviště. To je nedělní dopoledne na Plumlovské přehradě.

Včera, den poté, informuje krajský úřad v Olomouci o studii, která navrhuje desítky různých opatření, jenž mají zabránit dalšímu množení sinic v plumlovské nádrži. Vypracovali ji odborníci z Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny v Brně. Projekt na ozdravění přehrady stál osm set tisíc korun a největším problémem jsou podle odborníků znečištěné přítoky.

Povodí Moravy však už teď podniká krátkodobé kroky proti sinicím. Hodlá použít chemikálie, které, jak tvrdí, nejsou žádným rizikem pro lidské zdraví.Ty se však mohou aplikovat jen při nižším množství sinic ve vodě.

Aktuálně naměřené hodnoty jsou nyní téměř dvakrát vyšší než ty, které pro použití prostředků doporučují hygienici. Zatím je tedy aplikace prostředků vyloučená. Krátkodobá opatření mají navíc podle ředitele pro správu povodí Povodí Moravy Antonína Tůmy přinést zlepšení teprve až v horizontu pěti let.

Náklady: stovky milionů korun

„V této perspektivě jde o záležitost deseti nebo patnácti let,“ uvedl Jaroslav Střelák, předseda mikroregionu Plumlovsko, který se na projektu revitalizace nádrže podílí.

„Cítíte ten puch?“ ptali se manželé středního věku, když se o víkendu nakláněli přes hráz přehrady. „Nechápu, proč rybáři nebo Povodí nevysbírá aspoň ty zdechlé ryby, je to hrůza,“ znechuceně dodává muž. „Je to stoka,“ uzavírá hodnocení vody v nádrži a odchází.

S jeho názorem není v rozporu vyjádření oborníka na sinice Blahoslava Maršálka. „Největším zdrojem znečištění plumlovské přehrady jsou jednoznačně odpadní vody z přítoků a čistírna odpadních vod v Plumlově, která nedokáže odstraňovat živiny,“ tvrdí Maršálek. Povodí Moravy si také stěžuje na řadu černých staveb, z nichž putují do vody splašky.

Hlavním cílem studie je právě snížit přísun živin z přítoků. „Pro letošek uvažujeme o ošetření vody látkami, které nenaruší ekosystém nádrže. V dalších letech se pak odtěží sediment a zamezí se tomu, aby se do nádrže dostávaly další živiny. Je nezbytné vyřešit také odkanalizování okolních obcí,“ popsal část opatření spoluautor studie Blahoslav Maršálek.

Na tom, aby se kvalita vody v plumlovské nádrži co nejdříve zlepšila, se musí podílet také okolní obce, které ji dosud znečišťují splašky. Nákladnou modernizaci potřebuje i čistírna odpadních vod v Plumlově. Na území několika obcí Mikroregionu Plumlovsko se počítá s vybudováním nových rybníčků, mokřadů a s revitalizací vodních toků.

„Nejvíc pozemků se kvůli tomu bude od současných vlastníků vykupovat ve Vícově a v Krumsíně,“ uvedl Jaroslav Střelák.