Tématem prohlídek bude zachycení historie plumlovského hradu, a to od jeho výstavby v roce 1273 až po zboření v roce 1801. S jeho osudy bylo spjato několik osobností, jejichž životy byly plné dramatických událostí. Patřila mezi ně pověstmi opředená Černá paní plumlovského zámku, která pohřbila celkem jedenáct svých dětí.

„Za svého života se jmenovala Marie Manrique de Lara y Mendoza. Byla to španělská šlechtična, která porodila celkem dvaadvacet dětí, z toho polovina jí zemřela. To ji psychicky velmi poznamenalo,“ vysvětlila Kateřina Jenešová z obecně prospěšné společnosti Zámek Plumlov, která akci ve spolupráci s šermířskou skupinou Malleus pořádá.

Další z postav, se kterou se budou návštěvníci moci seznámit, bude i Jan Herald z Kumštátu.

„Tento šlechtic se na konci patnáctého století zasadil o budování rybníků pod plumlovským hradem, z nichž později vznikl Podhradský rybník,“ doplnila Jenešová. Vstupné na jednotlivé prohlídky je sto korun, děti do deseti let mají vstup zdarma.

TRADIČNÍ NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU - podzim 2010

Vždy od 19:00 hodin a pak každé půl hodiny

27.září
23. října
5. listopadu
6. listopadu
26. listopadu
27. listopadu

Nutná rezervace vstupenek na tel.: 773 444 500