„Město tak opravdu už nový územní plán akutně potřebuje. Vyzvali jsme občany, aby podali žádosti a případné náměty k tvorbě nového plánu, které pan architekt postupně do projektu zapracovává,“ uvedla starostka Plumlova Gabriela Jančíková s tím, že po té se v dubnu sejdou zastupitelé k připomínkování.

Následně pravděpodobně v květnu město uspořádá veřejnou schůzi pro občany, aby se ti znovu mohli k návrhu nového územního plánu vyjádřit.

„Současně hledáme v rámci přípravy nového územního plánu nová místa pro výstavbu, parkování a tak dále,“ doplnila starostka.