„Senioři tvoří významnou část našeho města, proto jim chceme poskytnout prostor pro společná setkávání a pomoci jim realizovat své zájmy a dovednosti v kolektivu,“ představila hlavní smysl akce Jana Zelená z pořádajícího Sboru pro občanské záležitosti.

Všechny přítomné přišla pozdravit i starostka města Gabriela Jančíková, která dámy podarovala květinou, a pánové mohli mít radost z čokolády. V průběhu odpoledne se mimo jiné postarala o hudební doprovod a se spoluobčany si také popovídala.

„Jsem srdečně ráda, že jste dorazili opravdu v hojném počtu. Vůbec jsem to nečekala a velice si toho vážím. Nikdo z nás nevíme, jak dlouho tady na tom světě budeme, a tak jsou taková setkání opravdu důležitá. Proto když bude zájem, uděláme vše proto, abyste se mohli scházet pravidelně. Už teď se těším na další společnou akci,“ svěřila se s úsměvem starostka.

V Plumlově by rádi podobné akce pořádali pravidelně. A že je o ně opravdu zájem ukázal dotazník, který senioři na místě vyplňovali. Vypadá to tedy, že v Plumlově časem vznikne nová tradice. Kromě kultury se ze strany města mohou starší občané těšit na řadu dalších novinek například v podobě dovozu nákupu nebo dopravy k lékaři.