„Požadovali jsme vypracování nezávislého posudku, který by stanovil skutečnou hodnotu nemovitosti. Toho jsme se ale nedočkali. Byl nám předložen pouze posudek připravený realitní kanceláří, která objekt prodává. To považujeme za mírně řečeno nestandartní postup. Mohlo by to poukazovat na propojení vedení města se zástupci realitní společnosti,“ upozorňuje opoziční zastupitel Marek Otruba (ČSSD) s tím, že zbytečná koupě celého objektu se městu neúměrně prodražila.

„Tyto peníze šly určitě investovat jinam a lépe. Například do oprav silnic a výstavby kanalizace a vodovodu,“ dodává Otruba.

Starosta Plumlova však ve stanovení ceny nemovitosti žádné pochybení nespatřuje. „Ocenění provedl člověk, který k tomu má všechny právní kompetence,“ reagoval starosta Adolf Sušeň.

Šlo koupit jen část objektu?

Jak radnice, tak opozice se shodnou na tom, že bylo třeba zlepšit podmínky pro jednotku dobrovolných hasičů. Opozice však navrhovala pouze odkup části objektu, který by vyšel podstatně levněji.

„Bylo nám řečeno, že to není možné. Přitom realitní kancelář na svých webových stránkách stále inzeruje možnost odkupu po částech,“ zmínil se Otruba.

„Podle toho, co mi říkali v realitce, tak by jeho jednotlivé části sice prodali několika různým zájemcům, ovšem pouze v případě, že by všichni společně koupili celý objekt,“ říká Sušeň.

Hasiči nové prostory vítají

Plumlovští dobrovolní hasiči na přesun do nových prostor čekali prý třicet let.

„Situace v naší požární zbrojnici byla už dlouhodobě neúnosná. K zásahům jezdíme s profesionálními hasiči a vyrazit musíme do deseti minut. To za současných podmínek, kdy jsme například na obleky neměli ani společnou šatnu, nebylo téměř možné. Navíc jsme na podzim získali novou zásahovou Tatru, která potřebuje garáž se stálou teplotou, aby voda v cisterně nezamrzala. Ani tu jsme dosud neměli,“ nechal se slyšet velitel zásahové jednotky SDH Plumlov Ctibor Kocourek. (mls)