Ještě před dvěma lety bylo nutné vyhazovat PET lahve do sběrných nádob bez polypropylenových uzávěrů. Toto pravidlo nejenže už nějakou dobu neplatí, ale naopak k petkám je možné přidat i obaly od mléka a ovocných nápojů.

Nyní je situace pro Prostějovany ještě příznivější. Třídění tolik práce nedá, vše co pochází z umělého vlákna, skončí v jednom kontejneru. „Zpracovatelé druhotného odpadu jsou schopni vytřídit jednotlivé druhy plastů, i když jsou smíchané. Je to jednodušší i pro svozové vozy,“ vysvětlil Tomáš Fajkus, provozní ředitel společnosti ASA, která pro prostějovskou radnicí likvidaci odpadů zajišťuje.

„Likvidace plastového odpadu se tím neprodraží a věříme, že to bude i větší motivace pro lidi,“ vyjádřil se místostarosta Vlastimil Uchytil s tím, že díky jednoduššímu způsobu třídění odpadů bude snad kontejnery na separovaný odpad využívat mnohem více obyvatel města.

„Je dobře, že můžeme dávat všechny plasty do jednoho kontejneru. Spousta lidí se s tím už dřív stejně moc nepárala a v jedné igelitce byly kelímky od jogurtů, tuby od šamponů i PET láhve,“ vyslovila svůj názor Miroslava Kousalová.

Plán odpadového hospodářství České republiky už do budoucna nepočítá se zřizováním dalších skládek. Na ty současné by proto mělo přijít co nejméně odpadů. Jejich třídění, recyklace a následné využití jako druhotné suroviny je proto nezbytné.

Na území města je 115 sběrných míst s kontejnery na tříděný odpad. Do konce roku k nim přibude dalších 50, ale pouze pro kontejnery na papír a plasty.