„V současné době se na vodním díle Plumlov nacházíme na hladině 272,54 m n.m., to je zhruba jeden metr pod maximální zásobní hladinou. Celkový přítok do nádrže se dlouhodobě pohybuje na úrovní cca 40–60 l/s, odtok je v souladu s manipulačním řádem asi 180 l/s. Pokles hladiny je zhruba 2–3 cm. V případě pokračování tohoto trendu lze očekávat, že 29. září budeme na hladině o 100–130 cm níže, to znamená hladina cca 271,25 m n.m. Další snižování hladiny na zimní období by bylo řešeno až ve vazbě na zásoby vody ve sněhu. Pro zajištění vodácké akce bylo uvažováno s odtokem cca 7 m³/s po dobu min. 4 – 5 hod, pokles hladiny by byl o dalších asi 30 cm,“ sdělil dnes organizátorům sjezdu Hloučely technicko- provozní ředitel Povodí Moravy David Fína.

„Naposledy se Hloučela sjížděla asi před deseti lety. Zdálo se mi to jako dobrý nápad, tuhle tradici obnovit, a tak jsem oslovila Povodí Moravy, zda by bylo možné zvýšit průtok z přehrady. Pan ředitel souhlasil," uvedla v červnu zastupitelka a předsedkyně Okrašlovacího spolku Prostějov Milada Sokolová.

Spolu s Okrašlovacím spolkem se na organizaci mělo podílet Sportcentrum DDM Prostějov. Původní termín ale Povodí z důvodu nedostatku vody zrušilo a akce měla být přesunuta na září. Ani tento termín ale nakonec neuspěl.

„Obrátila jsem se na Povodí, že se přizpůsobíme podmínkám v přehradě a nechceme v žádném případě způsobit jakékoliv potíže, na což reagoval David Fína výše uvedeným sdělením. Těm, kteří zaslali finanční částku k zapůjčení lodi či startovné, peníze zasílám zpět. Doufám, že se příští rok situace zlepší a sjezd se bude moci uskutečnit," vyslovila přání Milada Sokolová.