Plán zimní údržby schválili radní. "Plán je zpracován tak, aby v I. pořadí důležitosti byly zprovozněny úseky místních komunikací, na kterých je vedena městská hromadná doprava, včetně hlavních tahů na komunikacích v majetku města. Dále jsou v prvním pořadí úseky chodníků s velkou frekvencí pohybu obyvatel a zastávky MHD," vysvětluje náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko). V prvním pořadí musí být výše zmíněné komunikace ošetřeny do 4 hodin od výjezdu mechanizmů.

Ilustrační foto
Policie pátrá po dvou ženách a dvou mužích z Prostějovska. Neviděli jste je

Plán údržby v zimním období:
- místní komunikace na území města Prostějova - 99,056 km
- chodníky a cyklostezky na území města Prostějova – 164,177 km
Dále pak příslušenství k těmto komunikacím jako jsou mosty, lávky, podchody, schody, svislé dopravní značení a dešťové vpusti.

Další komunikace musí být uklizeny do dvanácti hodin. "Ve II. a III. pořadí důležitosti zprovozněny ostatní komunikace, chodníky, aleje, přechody pro chodce a ostrůvky. U chodníků pořadí důležitosti vychází z potřeb obyvatel k zabezpečení přístupu k zastávkám MHD, na vlakové a autobusové nádraží, k nemocnici nebo obchodům," shrnul Pospíšil.

Pro účely schváleného plánu zimní údržby se zimním obdobím rozumí doba od 1. listopadu 2023 do 31. března 2024.


Zařazení místních komunikací z celkové délky 99,056 km:
- I. pořadí – 29,271 km (lhůta ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)
- II. pořadí – 41,256 km (lhůta ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)
- III. pořadí – 28,529 km (bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů)

Zařazení chodníků a cyklostezek z celkové délky 164,177 km:
- I. pořadí – 40,741 km (lhůta ošetření do 4 hodin od výjezdu mechanizmů)
- II. pořadí – 73,068 km (lhůta ošetření do 12 hodin od výjezdu mechanizmů)
- III. pořadí – 50,368 km (bude ošetřeno po skončení předcházejících pořadí dle potřeby svozu odpadů, a to plužením nejpozději do 48 hodin od výjezdu mechanizmů)