"Přál bych si, abyste viděli v jakém stavu byl rybníček před padesáti lety. My jsme tu vyrůstali. Chytali jsme zde ryby a bruslili, například hokej jsme díky osvětlení z pivovaru hráli až do noci," vzpomínal Pavel Doležel a pokračoval: "Pamatuji si i dobu, kdy se u mostu plavili koně. Byla tam hloubka tři až čtyři metry. Měli jsme tam i dřevěný můstek. Jsem rád, že rybníček znovu ožil. Podle mého názoru byla investice zbytečně vysoká, ale přiznám se, že se mi líbí."

Vizualizace studie přestavby Kulturního a společenského centra (KaS) v Prostějově
Takto má vypadat nové KaSko. Proč nebyla soutěž?, vytýká opozice

Tuny bahna a odpadků vyvážela auta dlouhé týdny.

"Součástí stavby bylo odbahnění, kdy bylo vytěženo a odvezeno patnáct tisíc tun bahna. Byly vybudovány nové břehy, zóna pro živočichy, brouzdaliště pro děti a nová hráz. V brouzdališti je hloubka půl metru, v rybníčku dosahuje sto dvaceti centimetrů. Celkově přišla revitalizace na přibližně patnáct milionů korun," popsal stručně Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic města Prostějova.

Revitalizace Pivovarského rybníčku byla zahájena v březnu letošního roku. V předchozích letech už byly revitalizovány rybníky ve vlastnictví města v Drozdovicích, Krasicích, Dětkovicích a ve Ptení.

Hlavní určický dopravní uzel s kruhovou křižovatkou a novým parkovištěm je téměř hotov. 14.9. 2022
Stavba rondelu v Určicích finišuje, otevře v předstihu