Už tradičně ji s dětmi ze základní a mateřské školy ve Vrchoslavicích secvičila školnice Eva Marečková, držitelka ceny Křesadlo z roku 2016 za obnovu a udržování tradic v obci a farnosti.

„V tomto roce to byla už naše osmá besídka,“ prozradila Deníku duše projektu školnice, kostelnice ale hlavně obětavá dobrovolnice Eva Marečková.

Z teplých obývacích pokojů se na besídku vypravili rodiče, prarodiče i širší příbuzenstvo vystupujících dětí.

„Naše děti už Vrchoslavické škole odrostly, ale vánoční besídku si ujít nenechám,“ zaleskla se slza v oku Jaroslavě Kvasničkové.

Do hudební části programu se pravidelně zapojují i sestry Ptáčkovy, sourozenci Rubanovi, Jakub Handl a mladý varhaník David Indra.

Básničky, vánoční písně a koledy doplnily i dva tanečky. Při závěrečné koledě Narodil se Kristus pán v doprovodu Davida Indry na varhany, povstalo celé publikum a sborově s malými zpěváky vzdalo hold narozenému Spasiteli.

Dobrovolné vstupné z vánočného vystoupení bude použito právě na opravu tohoto barokního hudebního nástroje.

„Prosím Vás, mějte se rádi,“ zaznělo z úst každého dítka do ztichlého kostela před závěrečným potleskem.