„Situace na trhu se dřevem má stále daleko do stabilního a klidného prostředí. Bohužel i nadále nelze v dohledné době očekávat, že by došlo ke konsolidaci a uklidnění trhu," varoval ředitel pily Jan Vařeka.

Popsal, že dřevařství je úzce napojeno na stavebnictví, což znamená, že pokles a stagnace celosvětové průmyslu způsobuje i útlum dřevozpracujícího průmyslu.

„V České republice je celá situace navíc komplikována i problémy s těžbou a prodejem kulatiny," uvedla Vařeka.

V této souvislosti ředitel Javořice zmínil krach dřevařské společnosti LESS, která patřila k nejvýznamnějším těžařům a zpracovatelům dřeva.

„Dřevařské odvětví to ochromilo, neboť na tuto skupinu bylo finančně navázáno mnoho dalších subjektů, kteří v současnosti zápasí o ekonomickou existenci. Důsledek těchto událostí pociťujeme, neboť platební morálka v dřevařském odvětví se neustále zhoršuje," uvedl Jan Vařeka.

Ve výrobě pracuje 74 lidí

Zdůraznil, že Javořice zatím těmto nepříznivým faktorům čelí úspěšně.

„A to především neustálou snahou a tlakem na snižování nákladů na pile a současně koncentrací na export kvalitního a cenově dostupného řeziva," sdělil Vařeka.

Ředitel Javořice informoval, že nyní na pile činí pořez kulatiny 20 tisíc metrů krychlových za měsíc.

„Na výrobě se podílí čtyřiasedmdesát zaměstnanců. Analyzujeme možnosti rozšíření směnnosti," konstatoval Vařeka.

V únoru letošního roku pila zaměstnávala 54 lidí a pořez tam činil 12 tisíc metrů krychlových za měsíc.

Do problémů se Pila Javořice dostala před necelými čtyřmi roky. Tehdy pro nadbytek dřeva na světových trzích dokonce skončila s produkcí řeziva. Její zaměstnanci pak zůstali po osm měsíců doma a pobírali jen část své mzdy. V září roku 2009 dostalo všech zhruba dvě stě čtyřicet lidí výpověď. Firma s dluhy ve výši v řádech stovek milionů korun putovala do insolvenčního řízení.

„Ptení a ostatně celé Konicko se s pádem pily vyrovnávalo velice těžce," připomněl starosta Ptení Jiří Porteš.

K obnovení provozu na pile ve Ptení došlo 17.12.2010. Vě­řitelé totiž souhlasili s navrženým plánem reorganizačních změn.