„Další zásadní navyšování výroby je možné již od počátku dubna. Navýšení bude představovat nábor dalších zhruba dvaceti zaměstnanců,“ sdělil Vařeka.

Zároveň však poznamenal, že konečné rozhodnutí padne až po vyřešení několika obchodních otázek.

Poznamenal, že stejně jako většina firem podnikajících ve dřevařství i Javořice čelí nedostatku kulatiny na trhu a její vysoké ceně.

„Jedním z důvodů této situace jsou komplikace s výběrovými řízeními na těžbu a prodej dřeva na straně největšího producenta dřeva v České republice,“ konstatavoval ředitel ptenské pily.

Javořici se i přes tuto skutečnost daří hospodařit v černých číslech. Zaměstnává 54 pracovníků při aktuální produkci 12000 metrů krychlových řeziva za měsíc.

„V současné době naše pila dokončuje analýzu investičních výdajů na dalších pět let. Jednotlivé varianty jsou zpracovány od technologické udržitelnosti až po možnosti následného zpracování našich výrobků,“ řekl Vařeka.

Problémy začaly před třemi roky

Javořice je momentálně v insolvenčím řízení, které řeší reorganizací. Do problémů se podnik dostal před třemi roky. Tehdy pro nadbytek dřeva na světových trzích skončila pila s produkcí řeziva. Její zaměstnanci pak zůstali po osm měsíců doma a pobírali jen část své mzdy.

V září roku 2009 dostalo všech zhruba dvě stě čtyřicet lidí výpověď a skončilo v evidenci úřadů práce. Firma s dluhy ve výši v řádech stovek milionů korun putovala do insolvenčního řízení.

K obnovení provozu na pile ve Ptení došlo 17.12.2010. Vě­řitelé souhlasili s navrženým plánem reorganizačních změn.

„Bylo by perfektní, kdyby pila nabírala další lidi,“ nechal se slyšet starosta Ptení Jiří Porteš.

Připomněl, že Ptení, a ostatně celé Konicko, se s pádem pily srovnávalo jen velmi těžce.