„Přestože jsme s panem Dvořákem měli spory a mnoho věcí bych řešil jiným způsobem, než jak to obvykle dělá on, považuji za absurdní posílat lidi jeho typu do vězení,“ vysvětlil své motivy k napsání dopisu primátor Martin Novotný. Vyzdvihl v něm aktivity obžalovaného, jehož práce měla podle jeho názoru velký dopad na zdraví tisíců nemocných.

Odborníci: Neobvyklá iniciativa, ale ne nátlak

Všichni oslovení odborníci na trestní právo se shodují na tom, že podobná iniciativa ze strany vlivného politika je velice neobvyklá. „Něco podobného si za dobu své praxe nepamatuji,“ konstatoval Jaroslav Fenyk, expert na problematiku a profesor trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

„Na rozhodování soudu podobná vyjádření formou dopisu nemají z principu absolutně žádný vliv. Ať jsou od kohokoliv,“ konstatoval předseda prostějovského okresního soudu Vladimír Váňa. „Pokud by soudkyně objevila v dopise fakta podstatná pro celý případ, předvolala by si pana primátora jako svědka. Teprve potom by jeho vyjádření mělo nějaký význam,“ doplnil Váňa. Lze snahu primátora krajské metropole hodnotit jako pokus o ovlivnění soudního procesu?

„Pokud byl dopis zaslaný oficiálně, tak bych to jako nátlak spíše nevnímal,“ říká profesor Fenyk z Masarykovy univerzity. Podobný názor mají i ostatní oslovení znalci práva. „Dopisy od politiků zaslané na soud určitě nejsou obvyklé. Ať už ku prospěchu či neprospěchu obžalovaného. Vždycky záleží na soudu, jak se k věci postaví. Důležité je, aby uhájil svou nezávislost. O motivacích pana odesilatele se pak můžeme jen dohadovat,“ shrnula Jana Mravcová ze Společnosti pro otevřenost veřejné správy.

Dopis primátora Olomouce na jednání prostějovského soudu vliv neměl. Soudkyně jej sice během líčení přečetla, ale mezi listinné důkazy ho nezařadila.

Z dopisu primátora Martina Novotného

Celou kauzu trestního stíhání manželů Dvořákových dlouhodobě sleduji a mohu-li to říci stručně, manželům Dvořákovým přeji zdar a úspěch.

Jsem hluboce přesvědčen, že pan Dvořák není žádný výrobce či prodejce omamných a psychotropních látek a že nemá nic společného s narkomafií. Věřím, že tento postoj se mnou sdílí řada občanů města Olomouce…

… Pravděpodobně největší dopad práce pana Dvořáka na zdraví tisíců nemocných měla spolupráce jím vedeného P-centra s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti léčby infekčních nemocí a prosazení interferonové léčby v léčbě závažných typů hepatid.

Zjednodušeně řečeno, práce pana Dvořáka ve prospěch nemocných a handicapovaných je pro občany Olomouce jednoznačně přínosem.

KOPIE PRIMÁTOROVA DOPISU KE STAŽENÍ ZDE