„Do akce Noc kostelů se pavlovická farnost zapojila letos poprvé,“ prozradil deníku hlavní organizátor Václav Procházka. V devatenáct hodin akci zahájily zvony Cyril a Metoděj, Panna Maria a Ondřej. Následovalo krátké hudební vystoupení Radka Novotného na trubku a Zity Procházkové na varhany.

K Pavlovicím jsou přifařené obce Unčice, Srbce, Dřínov a Vlčí Doly. Lavice chrámu zaplnili především místní farníci. Organizátoři pro ně připravili výstavu fotografií „Svatí v našem kostele“, drobné výtvarné aktivity pro děti a hlavní program v podobě mluveného slova.

„Impulsem k zorganizování dnešního večera byl pocit, že vesnické kostely stojí trochu stranou od podobných akcí,“ vysvětlil organizátor hlavní myšlenku čtyřčlenného organizačního týmu.

A v čem vidí Václav Procházka hlavní smysl celé akce?

„Vnímám to jako prostředek evangelizace. Hodně o ní v současnosti společnost mluví. Toto je konkrétní čin, který může k evangelizaci přispět. Kostely jsou naše nejrozšířenější kulturní památky, akce může přilákat lidi, které osloví nejen architektura a historická hodnota těchto staveb, ale třeba i slovo, které tu dnes zazní,“ vysvětlil svůj pohled Václav Procházka.

Ač rodák z Kralic na Hané, prokázal hluboké znalosti o místním svatostánku. Na zvídavé otázky ohledně depozitáře sakristie, původu uměleckých děl a historie kostela pružně návštěvníkům odpovídal. Vrcholným bodem programu bylo zamyšlení. Poutavý příběh, podaný ústy Markéty Novotné, doprovázený projekcí fotografií z okolí obce, nazvaný „Boží modlitba“ chytil návštěvníky u srdce.

„Zamysleme se, kolikrát se přes den najde v našich myšlenkách místo pro Boha… On je totiž s námi stále…,“ shrnul Boží modlitbu Procházka. Působivost příběhu podtrhla závěrečná píseň Joan Osborne “What if God was one of us - Co kdyby Bůh byl jedním z nás”. (adp)