„Řízení o kácení je momentálně zastavené, v žádosti byly nedostatky na straně správy silnic,“ uvedl místostarosta Pavlovic Marek Novotný. Definitivně rozhodnuto by mělo být do září.

Stromořadí je nutné pokácet kvůli chystané rekonstrukci a rozšíření celé silnice.

„Uvědomujeme si, že snažit se o zachování dnešních stromů nemá smysl,“ popsal místostarosta.

Rekonstrukce by totiž pravděpodobně rozsáhle poškodila kořenovou soustavu okolních stromů. Řešením by byla výsadba nové aleje.

„To se nám zdá jako dobré řešení, ale náhradní výsadba nebyla bohužel povolena,“ vysvětlil Novotný.

Policie je proti nové výsadbě

Náhradní výsadbu nedoporučila policie. Pozemky obce, kde by stromy měl být vysazeny totiž nesplňují podmínku, že by měly stát alespoň čtyři a půl metru od silnice.

„Jde o pasivní bezpečnost silnic. Je třeba systematicky a nepřetržitě působit na zmírňování rizik, která jsou na silnicích např. vzhledem k pevným překážkám kolem silnic – stromořadím,“ uvedl Michael Vafek z dopravního inspektorátu policie.

Obec se přesto bude snažit stromy zachovat.

„Mají pro nás ochranný význam, například při bouřkách. Navíc je to dlouhý a přehledný úsek kde je vidět až na horizont. Bez stromů to nebude vypadat moc dobře,“ řekl místostarosta.

Diskutujeme a doufáme

V současnosti jedná se správou silnic a snaží se je přesvědčit.

„Diskutujeme o tom s projektantem. Doufáme, že nakonec svolí k náhradní výstavbě,“ prohlásil Novotný.

Na stejném místě už se stromy kácely i předtím.

„Dnes jsou to spíše skupiny stromů než alej. V průběhu let se kácelo, ale neosazovalo. Proto bychom rádi výsadbu obnovili,“ dodal Novotný. 

Autor: Tomáš Kiss