„Prodloužení lhůty pro vyřizování petic směřující do přenesené působnosti odporuje petičnímu zákonu," uvádí se v dokumentu zaslaném ředitelkou ministerského odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marií Kostruhovou.

Ta se vyjádřila hned ke dvěma podnětům Jakuba Čecha týkajících se petic.

V prvním si mladý Prostějovan stěžoval na způsob vyřízení petice ohledně demolice jezdeckých kasáren. Konkrétně se mu nelíbilo, že zastupitelstvo města tuto petici pouze „vzalo na vědomí". V tomhle případě ministerstvo odpovědělo, že se sice má očekávat rozhodnutí k petici či zaujetí postoje k obsahu petice:

„Na druhé straně je však třeba přiznat, že zákon o obcích výslovně neupravuje, co se rozumí projednáním žádosti, potažmo ani petice. To, zda orgán obce k projednávané záležitosti přijme usnesení, nebo ji například jen vezme na vědomí, tak záleží na zvyklosti v dané obci," uvádí v dokumentu Marie Kostruhová k situaci, k níž na současném zastupitelstvu už několikrát došlo.

V případě druhé stížnosti však ministerstvo magistrát nabádá, aby městskou směrnici vztahující se k peticím upravil. Podle rozhodnutí ministerstva totiž protizákonně upravuje dobu, během níž se petice vyřizuje. Na to poukázal právě i Jakub Čech.

Nemůže se řídit směrnicí, kam si napíše, co chce, říká Jakub Čech

„Město musí dodržovat zákon, a ne nějakou svoji směrnici, kam si napíše, co chce," uvedl k této záležitosti.

Dodal také, že se k vyřizování petic dostal náhodou. Poté následoval podnět na ministerstvo.

„Díval jsem se na webu města na různé věci a náhodou jsem narazil na popis řešení životní situace podávání petic," řekl s tím, že si později zažádal o seznam přijatých petic a dobu jejich řešení.

Primátorka vysvětluje

Magistrát však podle primátorky Aleny Raškové postupoval podle zákona. Na druhou stranu však upozornila na možnou nesrovnalost v jednotlivých právních předpisech, které se vyřizování petic týkají.

„Podle správního řádu je na vyřízení petice doba šedesáti dní, podle petičního zákona je to polovina. To, že petiční zákon a správní řád nejsou v souladu, není chybou prostějovského magistrátu," sdělila své stanovisko prostějovská primátorka. Připustila pak, že by se vzhledem ke stanovisku ministerstva mohly směrnice města změnit.

Zároveň však upozornila na to, že během měsíce se například zastupitelstvo v některých případech nedokáže vyjádřit. Důvodem však není oddalování rozhodnutí, pouze termíny jednání.

„Někdy to prostě nejde stihnout. Vždyť se zastupitelstvo schází jen třeba jednou za dva měsíce. Pokud ale petici dostaneme, snažíme se ji co nejdřív vyřídit," uvedla Alena Rašková.

Poukázala tak například na situaci ze začátku letošního roku. Během prvních sedmdesáti dnů se zastupitelstvo města sešlo pouze jednou.

Radnice musela vyjít "Kubovi" vstříc i v minulosti

Jakub Čech se nepustil do křížku s prostějovskou radnicí poprvé. Minulý rok žádal magistrát o informace, které se týkaly smlouvy uzavřené mezi městem a právníkem Tomášem Kotrysem, zastupujícím magistrát ve sporu s firmou Manthellan.

Zároveň požadoval zaslání důvodové zprávy o vzniku pozice referentky mediální komunikace. Informace však Jakubu Čechovi magistrát odmítl podat s vysvětlením, že je příliš mladý a je nutný souhlas zákonných zástupců. Patnáctiletý mladík se proto obrátil na krajský úřad, který mu dal za pravdu a radnice mu nakonec informace musela poskytnout.

PSALI JSME DŘÍVE: 

Žádal informace, kvůli věku je nedostal. Nevzdávám to, říká Jakub Čech