1. Zpřístupnit zámek a zahájit jeho proměnu v muzejní sídlo. 2. Rozšířit Prostějovské léto o kulturní festival a 3. Zřídit informační systém nástupišť a odjezdů MHD v Prostějově. To jsou tři projekty přihlášené do letošního participativního rozpočtu, kterým dali čtenáři Deníku nejvíce hlasů. Žádný z nich se ale postupu nedočkal. Proč?

Podívejte se, jak jste hlasovali vy, čtenáři Deníku:


Nahrává se anketa ...

Vlastní plány, vlastní pravidla

Ve zkratce by se dalo říci, že buď má s těmito věcmi radnice vlastní plány a nebo nesplňují její pravidla. Ten druhý případ se týká návrhu, že by bylo dobré rozšířit akci Prostějovské léto o minimálně jednodenní kulturní festival. Prostor by dal mladým umělcům a hudebníkům, případně alternativní scéně. "Šlo by o zpestření Prostějovského léta jiným typem zábavy, která by přilákala jiný typ osob, než který vyhledává masovou konzumní zábavu, kterou současný program nabízí," zdůvodňuje navrhovatel Tomáš Mach.

Co je to participativní rozpočet

Radnice v konkrétním městě, obci vyčlení část peněz z ročního rozpočtu a ty se investují do realizace návrhů, které dávají jeho obyvatelé na to, co by se mělo/dalo ve městě v následujícím roce vylepšit. Jedním z původních cílů bylo, aby se při tvorbě těchto návrhů setkávali obyvatelé a představitelé města na veřejných diskusích. Společné návrhy pak předkládají k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je hlasování obyvatel o tom, které návrhy má samospráva uvést v život, postavit, vybudovat.

Rezultát je ovšem nekompromisní: návrh není v souladu se zásadami participativního rozpočtu - jedná se o rozšíření kulturní akce. Bohužel: "…Dále sem nepatří aktivity typu pořádání koncertů, besed, kulturních a sportovních akcí," píše se v odpovídající části zastupiteli schváleného dokumentu, jenž shrnuje zásady pro participativní rozpočet roku 2023. Pro tento návrh hlasovalo celkem 21 procent čtenářů Deníku.

Prostějovské kulturní léto 2022 zahájil koncert Pavla Callty. 20.7. 2022
Letos bez hvězd. Prostějovské léto nabídne revivaly, módní přehlídku i Jelena

Ještě o jedno víc, tedy 22 procent čtenářů, dalo hlas nápadu zpřístupnit pernštýnský zámek v Prostějově veřejnosti a proměnit jej v muzejní sídlo. Navrhovatel Richard Kočí vidí tento veřejný přínos: "Zvýšení turistického ruchu, popularizace města, posílení hrdosti občanů…" A vyzývá: "Co muže nabídnout Prostějov potenciálním turistům? Proč sem mají přijet? Co mohou navštívit?"

Reakce města je opět strohá: "Využití a úprava prostor zámku se v současné době projednává a není potřeba projekt řešit v rámci participativního rozpočtu." Tečka.

Jak moc budou zastávky inteligentní

Podobnou odpověď má radnice i na návrh zřídit informační systém nástupišť a odjezdů MHD na autobusovém nádraží v Prostějově. Ten získal 17 procent. "Návrh na nový orientační systém je součástí akce Inteligentní zastávky, který se připravuje v rámci běžného rozpočtu. Z tohoto důvodu není nutné řešit projekt v rámci participativního rozpočtu."

Plán je zatím ve fázi podání žádosti o dotaci, instalace je záležitostí nejdříve roku 2025. Na informačních tabulích na zastávkách mají být zobrazovány například aktuální odjezdy spojů, případně informace o výlukách, změnách v jízdních řádech a podobně. Zda se projekt města kryje s požadavky navrhovatele, nevíme. Ten sice také hovoří o tabulích s odjezdy spojů na jednotlivých ostrůvcích, ale doporučuje především umístit před nádraží velký displej s trasami a časy odjezdů linek. A o tom zatím řeč není. Tak uvidíme.

Labutě na prostějovském rybníku. Ilustrační foto
Rybník osiřel. Dvě zbylá labuťátka asi zakousl pes. Policie hledá jeho pána

V anketě Deníku relativně bodoval také nápad na vytvoření ostrůvku na městském rybníku (11 procent), který by sloužil mimo jiné jako bezpečné místo ke hnízdění vodního ptactva, především labutí. Tento návrh ovšem také neodpovídá zásadám stanoveným městem, náklady by podle posuzovatelů byly vyšší než jeden milion korun, což je limit. Zamítavé stanovisko se pak odvolává i na "technicky komplikované řešení v případě rybochovného rybníka".

Podmínkám nevyhověla ani případná cyklostezka, která by vedla od vrahovického hřiště do Kralického háje: "pozemky nejsou ve vlastnictví města a náklady značně převýší částku milionu korun." Smůla.

Participativní rozpočet vypadá na první pohled jako velkorysá pozvánka občana ke stolu, kde se rozdělují veřejné finance, ale při bližším pohledu spíš připomíná bajku o lišce a čápu. Podmínek je mnoho a peněz naopak málo.

Devět z dvaceti. Finále je v rukou Prostějovanů

Do finále, tedy výběru, o němž budou hlasovat lidé, postoupilo devět projektů. "Celkem jsme obdrželi 20 kreativních návrhů, které se týkají pěti různých tematických oblastí," uvedl již dříve radní Jiří Rozehnal s tím, že jejich celková hodnota je asi 11 a půl milionu korun. Obecní pokladna na má projekty, které zvítězí, vyčleněny 3 miliony. Kolik jich bude a jaké, to se uvidí.

Všechny nápady jsou k vidění na stránkách provozovaných městem. Na hlasování je vyhrazen měsíc duben. Hlasovat bude možné elektronicky a pak také prostřednictvím anketního lístku. Každý, kdo má trvalé bydliště v Prostějově a je mu víc než patnáct, může využít dva kladné hlasy a jeden záporný. Své hlasy smí dát různým projektům nebo jen jednomu.

Návrhy pro participativní rozpočet. Postupující, a nepostupující:

Postupují:

Oplocení psí loučky u Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích
Vodorovné značení na parkovišti v ul. Fanderlíkova
Modernizace dětského hřiště na ulici J. Suka
Streetball hřiště Okružní
Altán s ohništěm v biocentru u soutoku tj. veřejné ohniště ve Vrahovicích (dva stejné návrhy)
Oprava pítka v Dolní ulici
Model města Prostějova
Vydlážděme vyšlapané zkratky
Zábavné hřiště s 3D prvky ve Vrahovicích

Nepostupují:

Informační systém nástupišť a odjezdů MHD v Prostějově
Úprava Poděbradova náměstí
Nová kašna u zámku
Rozšíření Prostějovského léta o kulturní festival
Městská zahrádkářská kolonie
Realizace osvětlení v Jabloňové ulici
Oprava chodníku před ZŠ Otto Wichterleho
Zpřístupnit zámek a zahájit jeho proměnu v muzejní sídlo
Ostrov na městském rybníku
Cyklostezka od vrahovického hřiště do Kralického háje

"Projekty budou seřazeny podle počtu dosažených hlasů, v případě shody určí konečné pořadí město. Podle výsledku hlasování bude vytvořeno výsledné pořadí projektů určených k realizaci, a to od návrhu, který získal nejvíce hlasů až do vyčerpání částky tří milionů," píše se dále v zásadách participativního rozpočtu s tím, že rozhodnutí o tom, zda se návrhy zrealizují, či ne, je v pravomoci radních, případně zastupitelů.

Schválení vítězných návrhů má přijít na řadu v květnu a uvedení nápadů v život by nemělo trvat déle než dva roky. I toto je součástí "zásad".

Jednání prostějovského zastupitelstva. Ilustrační foto
Participační rozpočet zastupitelé nepodpořili

"Z minulého ročníku míří k realizaci šest námětů, z toho dva byly realizovány v roce 2023. V prvním ročníku byly podpořeny čtyři, z toho tři jsou plně zrealizované," informuje vedení prostějovské radnice.

V Prostějově díky participativnímu rozpočtu vzniklo například workoutové hřiště na náměstí Spojenců nebo discgolfové hřiště v Kolářových sadech.