Město se rozpíná. Blízká pole plní nové supermarkety a rodinné domy. Prostějovští radní už před více než deseti lety plánovali u Hloučele, mezi stájí Cavalo a blízkým sídlištěm, velkou, desetihektarovou oblast se zelení a sportovišti. Dosud však nenašli peníze a chuť se do její realizace pustit.

Co by mohlo projekt zcela zhatit? Snad jen neschopnost sehnat na areál finance a domluvit se s vlastníky deseti hektarů, na nichž má zóna regenerace vzniknout. Na veřejnost prosakují informace o tom, že větší plochu z deseti hektarů už skoupila od drobných vlastníků soukromá firma. Je pro ni výhodné vlastnit pozemky, které mohou časem sloužit třeba jako městský park? „Výhodné to není,“ tvrdí nejmenovaná pracovnice olomoucké realitní kanceláře.

Podle jejích slov kupuje realitní kancelář obvykle pozemky, které jsou určeny ke komerční výstavbě. Situace by se podle ní změnila jedině v případě, že by došlo ke změně územního plánu a město by místo zeleně posvětilo právě komerční výstavbu. V druhé polovině září se bude jednat o změně územního plánu a do čtyř let má radnice představit územní plán nový.

Dotkne se nějak rozsáhlé oblasti, která má sloužit k procházkám a sportovnímu vyžití? „Kdo vlastní pozemky v uvedené lokalitě nevím, ale mohu říci, že o změnách v územním plánu v souvislosti s tímto parkem město neuvažuje,“ uvedl Jan Tesař, starosta Prostějova. Na otázku, za jakou cenu město pozemky od vlastníků kupuje, poznamenal, že za ně dává cenu obvyklou.

„Já pro případnou změnu v územním plánu, která by znemožnila vznik parku v této lokalitě, ruku nezvednu,“ ujistil také místostarosta Miroslav Pišťák. Jak podotkl, netuší, kdy město peníze na vznik parku bude mít.

Koncepci městské rekreační zóny obhajuje i Antonín Zajíček, vedoucí odboru rozvoje a investic města Prostějova. „Hloučela a okolí je zde pro lidi, a pokud se někde postaví domy nebo supermarket, pak to mělo být vyváženo zelenými plochami,“ vyjádřil se Zajíček, který představil jednu z možných koncepcí parku.

Vstup do něj by byl přes bezpečnou lávku, která překlene severní obslužnou komunikaci. V areálu by pak mohly být sportoviště i klidové zóny. „Mělo byto zkrátka být místo k vyžití lidí všech věkových kategorií,“ dodal Zajíček.