„Máme nějaký záměr pronájmu parkovišť,“ nechal se ve středu v zasedací místnosti prostějovské radnice slyšet místostarosta Jiří Pospíšil. Radní se pak shodli, že chtějí, aby z ulic zmizeli nevhodně zaparkované vozy a to díky naváděcím tabulím, která mají šoféry směřovat na volná stání.

Oznámení na úřední desce však o žádných naváděcích tabulích nehovoří. Informuje, že osm městských parkovišť má do pronájmu získat firma .A.S.A. T.S. Prostějov. Odevzdá za to do obecní pokladny 1 400 000 korun ročně.

O která parkoviště se jedná?

„Tuto sumu zaplatí nájemce předem. Smlouva s ním bude uzavřena od prvního července letošního roku na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,“ uvedl Miroslav Grepl, vedoucí prostějovského odboru správy majetku města. Vyjmenoval, že rada rozhodla o vyhlášení pronájmu parkovišť v ulicích Mlýnská, Kostelní, Školní, Plumlovská, Janáčkova a Křížkovského. A.S.A. má kromě těchto ploch získat do nájmu i stání na náměstích Hlaváčovo a Husserla.

„Na všech těchto městských parkovištích slouží parkovací automaty,“ zmínil se šéf správy majetku města.

Podotkl, že nový správce parkovišť s ceníkem nahoru hýbat nebude. „Maximální výše parkovného bude stanovena v souladu s ceníkem, který rada města schválila v květnu loňského roku,“ konstatoval Grepl.

Kolik zaplatíme?

Ve všední dny v době od 9 do 18 a v sobotu od 9 do 12 tak řidiči ve zmíněných ulicích zaplatí nejspíš stejně jako dosud 10 korun za hodinu, na náměstích je první hodina přijde na 10 korun, každá další započatá pak na dvacet korun. Tyto peníze mají končit v kase A.S.A. T.S Prostějov. „Provoz a údržbu parkovišť i parkovacích automatů bude zajišťovat nájemce, pronajímatel si vyhrazuje právo vyčlenit si dvě stě parkovacích míst na předmětných parkovištích prostřednictvím parkovacích karet,“ dohodli se na podobě záměru pronájmu radní.

Konšelé o pronájmu lukrativních ploch uvažují dlouhodobě. Třeba loni na podzim řešili tuto otázku hned dvakrát. V říjnu chtěli parkoviště pronajmout společnosti .A.S.A za minimálně 1 800 000 korun, o měsíc poté už za 700 000 korun. Veřejnosti nikdy nevysvětlili, z čeho se takové nájemné odvíjí.

Názory a připomínky

Pavel Burša, člen finanční komise města Prostějova, varuje: „Buďme s nájmy majetku obezřetní. Doba je nejistá a město by se nemělo jen tak lehkomyslně zbavovat příjmů. Chce to více materiálu k diskusi, řádně to probrat a zvážit.“

Jaroslav Štěpaník, šéf prostějovského odboru komunálních služeb přiblížil, kolik loni přinesly parkovací automaty do obecní pokladny. „Šlo o tři miliony dvě stě tisíc korun,“ řekl.

Zdůraznil, že šlo o hrubý zisk v němž nebyly například započítány náklady na údržbu ploch.

Zametání povrchu parkovišť nebo jejich drobné údržby mohou přitom provádět nezaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací. Tyto činnosti se platí ze státní pokladny.

„Bylo by opravdu špatné, kdyby město pronájmem parkovišť zbytečně přicházelo o peníze. Vždyť například čistý zisk v podobě jednoho milionu korun ročně by mohl pomáhat třeba rozvoji mládežnických sportů,“ zamýšlel se včera u parkovacího automatu ve Školní ulici jeden z řidičů.

Lidé mají možnost záměr radních pronajmout parkoviště připomínkovat a to do patnácti dnů od jeho zveřejnění na úřední desce. Dokument se na ní objevil 24.02. 2011.

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku