Za téměř padesát milionů korun ji má od města koupit olomoucká společnost Manthellan.

Manthellan vyhrál se svou studií výběrové řízení na urbanistické řešení historického místa, kde bývaly židovské uličky a stávala sodovkárna. Porazil dva další zájemce, pražskou společnost Crestyl a prostějovskou firmu Prior, obchodní domy.

Odborné komisi, radním a posléze i zastupitelům Manthellan nabídl, že postaví obchodní centrum s podzemním parkovištěm, kulturní sál pro více než pět set lidí, knihovnu a rezidenční bydlení. Vše takovým způsobem, aby nenarušil architektonický ráz lokality.

Co z tohoto plánu nakonec zbude, je nejasné.

„Ve smlouvě, kterou jsme s městem podepsali v polovině července, je ustanovení, které říká, že na základě interního vyhodnocení si společenské centrum postaví město samo a ve vlastní režii,“ sdělil včera mluvčí Manthellanu Juraj Aláč.

Podotkl, že zbytek zástavbového záměru, týkajícího se například otázky stávající tržnice a místa, kde by snad mohla stát nová knihovna, bude jejich společnost řešit v součinnosti s městem.

Podmínky smlouvy s Manthellanem doladili prostějovští zastupitelé na neveřejném semináři, který se konal počátkem června.

„Věci se tam probraly. Na následném zasedání zastupitelů, kde se hlasovalo o znění smlouvy s firmou, se o tomto bodu programu už v podstatě nediskutovalo. Všech třicet přítomných zastupitelů hlasovalo pro schválení smlouvy,“ informovala prostějovská mluvčí Jana Gáborová.

Vizualizace investorského návrhu firmy MANTHELLAN a.s.

Proč veřejnost neinformovali?

Místostarosta Miroslav Pišťák, který je lídrem ČSSD do podzimních voleb, se na středeční tiskové konferenci krátce zmínil, že si radnice ve smlouvě ponechala prostor k řešení plochy tržnice za kostelem Povýšení svatého Kříže.

„Nezavrhujeme myšlenku, že by nová městská knihovna mohla stát právě tam,“ konstatoval.

Proč ale Pišťák opomněl informovat veřejnost o tom, že radnice hodlá nové společenské centrum v Komenského ulici vybudovat za obecní peníze?

„Tento bod ve smlouvě uzavřené s Manthellanem není pro město nijak zavazující,“ reagoval.

Na dotaz, zda vůbec existuje představa vedení města, jak by okolí Společenského domu mohlo do budoucna vypadat, odpověděl takto:

„Ano, je znázorněna v objemové studii zpracované na počátku května.“

Architekt: Snad se vylidněný střed zaplní

Tvůrcem studie byl prostějovský architekt Petr Gottwald. Řešil, zda by na ploše tržnice mohl stát nový společenský dům a knihovna.

Zastupitelé ale usoudili, že tyto stavby zatím v Prostějově slouží a město nové nijak palčivě nepotřebuje. Rozhodli tedy, že jejich výstavbu po Manthellanu nyní požadovat nebudou. Ovšem s tím, že se k tomuto plánu budou moci kdykoli v budoucnu vrátit.

„Myslím si, že je dobře, když se městu podaří najít investora, který v centru postaví obchodní dům s velkým parkovištěm. Nejenže se počet odstavných ploch v této lokalitě čtyřnásobně zvýší, ale, jak věřím, dokáže nabídka zboží lákat místní i o víkendech. Vylidněný střed města se tak konečně zaplní,“ míní architekt Petr Gottwald.