„Nechali jsme zpracovat cenovou nabídku od Mechaniky a ti vyčíslili náklady na něco přes 480 tisíc korun, ovšem bez daně," uvedl jednatel společnosti Prior Adolf Vlk. Za tuto částku se nechce vitráží ujmout ani město, ani žádná z muzejních institucí.

Všichni se přitom shodují na tom, že se jedná o jedinečné umělecké dílo od velmi kvalitního umělce.

„Vzhledem k rozsahu s závažnosti uměleckého díla, které jsme na místě posoudili a zdokumentovali jsme dospěli k názoru, že by dílo mělo být zachováno buď pro muzejní prezentaci, nebo jako architektonický prvek. Pokud ne vcelku, tak alespoň jeho části," uvedl Petrt Bielesz z Muzea umění v Olomouci.

Autorem vitráží z Prioru je totiž Bohumír Matal, jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků poválečného období.

Odborníci ale svůj boj o záchranu díla nevzdávají. Jeho možný zánik vyburcoval k aktivitě i pracovníky Moravské Galerie v Brně, i Muzea Brněnska v Předklášteří. Do jeho působnosti totiž spadá i obec Prudká, kde malíř žil v době, kdy vytvořil vitráže pro Prior a kde také v roce 1988 zemřel.

„Určitě se budeme snažit alespoň část vitráží získat. Chystáme v Brně velkou výstavu Bohumíra Matala a takové dílo by určitě bylo velmi zajímavým exponátem," prohlásila Martina Šviková z Muzea Brněnska.

Naštěstí pro její instituci se našla i firma, která je ochotna zkusit sundat vzácná díla za částku, která se od původní nabídky liší nejen cifrou na začátku, ale i počtem nul.

Bude však nutné jednat velmi rychle, Prior se stal totiž už definitivně staveništěm a barevná skla v oknech už před sebou mají jen několik dní existence. Pak by se mohlo umělecké dílo proměnit ve změť střepů a kovu. 

SOUVISEJÍCÍ: V Prioru objevili poklad! Unikátní skleněné vitráže. Zachrání je?