Navýšení nákladů je způsobeno specifickými požadavky týkající se střechy celé budovy. Rada města schválila nové rozpočtové opatření.

"Předkládaným rozpočtovým opařením dojde ke snížení Fondu rezerv a rozvoje o částku 1,63 milionu korun,“ nastínil v hrubých rysech další náklady týkající se opravy střechy secesní památky primátor František Jura.

Podrobněji situaci vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

"Změna závazku se bude konkrétně týkat posunutí termínu realizace stavby, kdy došlo k navýšení nákupní ceny prejzové krytiny a navýšení ceny montážních prací. Vzhledem k těmto skutečnostem dochází k navýšení ceny a také ke změně původní varianty provádění nároží pomocí hřebenáče na nový způsob pomocí Norimberského nároží,“ konkretizoval Jiří Rozehnal, který má městské investiční akce ve své pracovní náplni.

Jak doplnil, původní hřebenáče umístěné na nárožích praskají. Jako nový způsob krytí bude využito takzvané Norimberské nároží, které je běžně používáno jako součást systému krytí střech pomocí prejzové krytiny.

Do konce roku hotovo

Dalším problémem se ukázalo i oplechování.

„Vzhledem k potřebě údržby ochranného nátěrového systému plechových prvků na jednotlivých střechách budou dále osazeny do střešního pláště lanové háky, které nebyly součástí projektu. V místě styku mansardové římsy a prejzové krytiny pak musíme nechat umístit mřížky zabraňující vniku ptactva. Nedílnou součásti změny závazku, v souvislosti s obnovou zinkových prvků na střeše Národního domu, bude objednán i výkon autorského dozoru,“ uzavřel konkrétní výčet prací náměstek Rozehnal.

Práce podle jeho slov probíhají podle plánu a v souladu s aktualizovaným harmonogramem.

"Hotovo by mělo být do konce roku. Například restaurační zahrádka už je téměř hotová, vybudoval se nový taneční parket a pro sezonu bude připravena. Co se týká interiérů, podzimní divadelní sezona by měla být také zahájena podle plánu. Pokud nevzniknou nepředvídané problémy, do konce roku by měla být rekonstrukce kompletně hotová," ujišťuje Jiří Rozehnal.

Národní dům v Prostějově

Národní dům v ProstějověNárodní dům byl postaven v letech 1905-1907
Slavnostní otevření bylo v listopadu 1907
První rekonstrukce byla v letech 1956-1969
Další rekonstrukce byly započaty v roce 1985
V roce 1995 vznikl Program záchrany kulturní památky Národního domu v Prostějově.
V letech 2006 a 2007 byly dokončeny opravy restaurace a divadla
Rekonstrukce fasády, střechy a restaurační zahrádky byla zahájena na jaře 2018