Nejdelší úsek silnice dozná úprav mezi Čechůvkami a Kralicemi na Hané. Starosta Kralic Petr Neoral tuto skutečnost vítá.

„Tato cesta byla budovaná tak, že se sem navezla šotolina a pak se to společně s hlínou uválcovalo. Nebyl to hlavní tah. Opravy každopádně vítáme, je v zájmu našeho městyse, aby se vozovka na Čechůvky spravila," říká a dodává, že u krajské silnice dodělá obec chodníky a odstavné plochy.

Naopak ve Výšovicích se s opravami začalo už v minulém roce. Dokončit stavbu se však zatím nepodařilo. Podle Zdeňka Šťávy z Výšovic za tím je také počasí.

„Na podzim hodně pršelo. Problém je navíc s dotacemi, trvá to s nimi. Než se k nim investor dostane, tak už moc času do konce roku a do zimy nezbývá," míní. Stavaři však stihli větší část průjezdu obcí a místo děr, výmolů a asfaltových záplat je zde nyní nový povrch.

Další silnice v jednání

Výčet čtyř úseků, na kterých se v letošním roce bude pracovat, však nemusí být konečný. Začátkem února se v sídle kraje bude schvalovat dalších šest návrhů na opravy. Těch by se mohly dočkat hned dvě silnice vedoucí do Olšan u Prostějova – řidiči by po nové vozovce mohli do obce zamířit z Bystročic a ze Studence. Stejně tak by rekonstrukci mohly zažít mosty v Otinovsi a Nivě nebo dvě komunikace v Horním Štěpánově. V úvaze je také průtah Brodkem u Prostějova.

Podle Aloise Mačáka je za více penězi na opravy cest také podpora státu.

„Kraje dostaly více než čtyři a půl miliardy korun na infrastrukturu, z toho necelých tři sta milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury obdržel olomoucký kraj. Dostaly jsme tak finance na silnice, které jsme svého času převzali ve zbídačeném stavu právě od státu," uvádí náměstek hejtmana pro dopravu Alois Mačák.

Rekonstrukce exitů

Stavební ruch však nebude pouze na krajských komunikacích. Po opravách nájezdu na rychlostní silnici R 46 v Brodku u Prostějova se totiž rekonstrukce dočkají také exity Prostějov-jih, Prostějov-střed a Prostějov-sever. Ředitel Správy silnic a dálnic v Olomouci Martin Smolka potvrzuje, že se na projektech k těmto stavbám už pracuje.

„Letos budou probíhat výkupy pozemků, inženýrská činnost pro získání stavebního povolení a následně zpracování dokumentace pro provedení stavby. Předmětem rekonstrukce je vybudování odbočovacích a připojovacích pruhů, stejně jako u již zrekonstruované křižovatky Vranovice-Kelčice nebo křižovatky Brodek u Prostějova, které se dokončí v letošním roce. Stejnou proměnu čekají i zbylé mimoúrovňové křižovatky: Prostějov – jih, Prostějov – střed, Držovice," sděluje Martin Smolka.