„Město platí z vlastních peněz opravu kanalizace, chodníků a osvětlení,“ vysvětlil Vítězslav Procházka z odboru dopravy konické radnice. Souběžně finišují úpravy na nově postaveném parkovišti v proluce mezi Chmelnicí a konickým zámkem.

Procházka k tomu dodává: „Už se pokládá zámková dlažba a dokončuje vstup z parkoviště do plánovaného zámeckého parku, na němž se teprve začne pracovat.“

Až skončí opravy mezi křižovatkami s ulicemi Chmelnice a Smetanova ve Starém městě, bude rekonstrukce pokračovat dál na silnici směrem na Runářov.