Zřetelnou změnu zaznamenají v novém školním roce například žáci Základní školy v ulici Dr. Horáka, kde se opravují šatny. „Stavební úpravy šaten přijdou na milion korun, včetně nové podlahy, podhledů a osvětlení. Žáci budou mít i nové skříňky za 870 tisíc korun a každý školák bude mít svou vlastní,“ informoval ředitel školy Ivan Pospíšil.

Druhou finančně náročnou investicí za dva a půl milionu korun je rekonstrukce kotelny a instalace termoregulačních ventilů. Ty měly být ve všech vzdělávacích zařízeních zřizovaných městem instalovány do konce roku 2006.

„Termoregulační ventily jsou nyní už ve všech mateřských školách a části základních škol. Zbývající je budou mít letos,“ uvedl místostarosta Pavel Drmola. Instalace termoregulačních ventilů navazuje na tepelný audit jednotlivých škol, které protápějí v zimním období zbytečně velké částky.

„Postupně několik let se snažíme o snížení nákladů. K tomu nepatří jen termoregulační ventily. Připravujeme rovněž zateplení fasád všech budov základních škol. Na to bychom chtěli využít i peníze z Evropské unie,“ dodal Drmola. „Mám teď náročnější službu než ve školní rok,“ řekl školník Miloš Vitásek, který s řemeslníky tráví až dvanáct hodin denně.