Stavaři začnou už v pondělí.

"Pondělí 14. března 2022 je dnem začátku plánované opravy dálnice D46. Od brzkých ranních hodin plánujeme zahájit výměnu závěrů mostu na EXITu 16 Vranovice-Kelčice," informuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal a pokračuje: "Předmětem zhruba tříměsíčních prací je odbourání stávajících závěrů, které nahradí nové kusy s plnohodnotnou životností na další desítky let."

Uzavírka sjezdů a provoz v jednom pruhu.

"Provoz dálnice zůstane celou dobu opravy v jednom pruhu pro každý směr bez objízdných tras, což nelze konstatovat o uzavřených sjezdech a výjezdech EXITu 16," uvádí dále Mazal.

Částečná uzavírka D46 bude probíhat následovně: V takzvané nulté etapě ve dnech 14. a 15. března se uskuteční demontáž svodidel pro přejezdy středových pásů a montáž dopravně inženýrského opatření. Provoz po dálnici D46 bude veden v obousměrném režimu pruhů.

Kudy objížďkou?

Levý sjezd se uzavře v úterý. Z důvodu stavebních prací na levém mostě, bude po dobu od 15. března až do 17. dubna 2022 uzavřený levý pás dálnice ve směru Praha v délce jednoho kilometru.

"Uzavírka se bude týkat i nájezdové a výjezdové větve EXITu 16 vlevo (směr Praha). Provoz bude veden v obousměrném režimu pruhů 0/1+1 a po objízdné trase nahrazující uzavření nájezdové a výjezdové větve," popisuje mluvčí ŘSD. Jako objížďka sjezdu a nájezdu poslouží „stará“ souběžná silnice III/0462 a EXIT 12 Brodek u Prostějova.

Pravý pás o měsíc později. Stavební práce na pravém mostě budou zahájeny 17. dubna a potrvají až do 1. června 2022. Uzavřen bude pravý pás dálnice ve směru Olomouc, včetně výjezdové větve EXITu 16 vpravo.

"Provoz bude veden v obousměrném režimu pruhů 1+1/0 a po objízdné trase nahrazující uzavřený výjezd z dálnice," komentuje dále Miroslav Mazal. Jako objížďka neprůjezdného výjezdu poslouží dřívější odbočení na EXITu Brodek u Prostějova, dále značená trasa povede po „staré“ souběžné silnici III/0462.

close Objízdná trasa bude po dobu opravy mostu na D46 vedena po staré silnici z Brodku u Prostějova. info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR zoom_in Objízdná trasa bude po dobu opravy mostu na D46 vedena po staré silnici z Brodku u Prostějova.

close Objízdná trasa bude po dobu opravy mostu na D46 vedena po staré silnici z Brodku u Prostějova. info Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR zoom_in Objízdná trasa bude po dobu opravy mostu na D46 vedena po staré silnici z Brodku u Prostějova.

Do plného provozu bez omezení by se měla D46 v úseku mezi 15 a 16 kilometrem vrátit 2. června 2022. V prvních červnových dnech dojde ke zpětné montáži svodidel přejezdů středového pásu a demontáži dopravně inženýrského opatření.