„Na základě upozornění od správce hřbitovů a naší kontrolou jsme zjistili zhoršení stavebně technického stavu zdiva hlavní vstupní brány do hřbitova. Dochází zde k odpadávání kusů omítky na přilehlý chodník a do prostoru okolo brány. Tento stav ohrožuje návštěvníky hřbitova a je proto třeba přistoupit k opravě,“ nastínil důvod prací 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, s tím že se aktuálně zpracovaná projektová dokumentace.

Do projektu bude zahrnuta i další oprava. Rekonstrukcí by měla projít budova, ve které sídlí správce hřbitova.

„V rámci zmíněné rekonstrukce vstupní brány půjde o sanaci podloží zdiva, opravu fasády a restaurování sochařské a štukové výzdoby. Práce budou dále probíhat na budově správce, rekonstrukcí zvonice, kde vyměníme dřevěnou konstrukci, dále uděláme nové podlahy a zřídíme ochranu před bleskem,“ informoval v krátkosti o obsahu prací náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Přibude i bleskosvod

„V domku správce nepůjde jen o sanaci vlhkého zdiva. Zároveň vzniknou nové přípojky splaškové a dešťové kanalizace, vodovodní přípojka a jak již bylo řečeno - nový bleskosvod,“ přidal další informace náměstek Rozehnal.

Rekonstrukce objektu domu správce bude rozdělena na dvě samostatné části. Jedna část bude obsahovat zmíněnou sanaci vlhkosti a realizaci nových přípojek inženýrských sítí. Druhá fáze se bude týkat vnitřních stavebních úprav.

"Po zpracování projektové dokumentace, vysoutěžíme zhotovitele. Chceme, aby to bylo do konce září hotové," uzavřel náměstek Pospíšil.