Závěr byl jasný: kontroloři udělili personálu na místě několik blokových pokut.
„Při sobotní namátkové akci, kterou jsme organizovali společně se státní policii, jsme zkontrolovali celkem deset barů a restaurací v Prostějově. Ve dvou z nich jsme naměřili devíti nezletilým dětem alkohol v krvi. Mladiství v sobě měli od 0, 17 do 1,2 promile,“ uvedla vedoucí oddělení prevence městské policie Jana Adámková.
„Osobám, které mladistvým alkohol nalili, v tomto případě číšníkům, jsme udělili hned blokové pokuty, a to ve výši tisíc korun. Potom jsme o našem zjištění informovali rodiče dětí,“ sdělila Jana Adámková.

Kontroly budou pravidelné

Další z případů se stal během minulého týdne, kdy dva mladíci popíjeli v baru na Skálově náměstí. Policii na místo přivolal jeden ze svědků. Strážníci provedli u hochů orientační dechovou zkoušku na alkohol a chlapcům naměřili 0, 12 a 0,71 promile alkoholu v krvi.
Oba mladíky strážníci odvezli domů, kde je předali rodičům. Policie případy postoupila správnímu orgánu k dořešení.
Majitelé restaurací, číšníci a osoby, které dětem podávají alkohol, se dopouštějí přestupku. Pokud by tak činili opakovaně, jednalo by se o trestný čin, za který jim hrozí až vězení.
„Kontrolovat bary a restaurace v Prostějově budeme nepravidelně, namátkově a velmi často,“ upozornila na problém rovněž prostějovská policejní mluvčí Alena Slavotínková.
Policejní kontroly mladistvých mají své opodstatnění. Alkohol je pro děti nebezpečný.
„Během dospívání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. I mírné poškození paměti a schopnosti učení alkoholem nebo drogami vede k horším studijním a později i pracovním výsledkům,“ řekla dětská lékařka Anna Lákalová. K dalším rizikům patří nehody, otravy nebo například násilí, kterého se mladiství dopouštějí pod vlivem alkoholu