Bezmála dva tisíce zaměstnanců, kteří pro firmu v úpadku pracují, se podle odborníků nemusejí obávat, že by kvůli tomu přišli o penzi nebo že by je snad lékaři odmítali ošetřit.

„Vzniklé dluhy na pojistném a penále zaměstnavatele se nikterak nedotýkají výplaty důchodů bývalých nebo současných zaměstnanců,“ vzkázal Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Zuzana Brávníková, mluvčí Zdravotní pojišťovny METAL-ALIANCE konstatovala: „Pokud je klient zaměstnán u společnosti, která je dlužníkem zdravotní pojišťovny a vydá se k lékaři, nebude mu žádným způsobem omezena dostupnost ani kvalita poskytnuté péče.“

Katka, dlouholetá zaměstnankyně Oděvního podniku, si oddechla. „Vůbec jsme netušila, že firma pojištění řádně neplatí. Jsem ráda, že se mě to nijak nedotkne. Nedokážu si představit, že bych byla bez důchodu a zdravotní péče,“ řekla.

Kamil Vařeka vysvětlil, že dluh na pojistném a penále musí zaplatit pouze ten plátce pojistného, který pojistné nehradil a kterému dluh vznikl. „Pokud dluh neuhradí, okresní správa sociálního zabezpečení jej podle příslušné právní úpravy vymáhá všemi dostupnými zákonnými prostředky, tedy například cestou správní exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí, případně jsou tyto dluhy uplatňovány v insolvenčním řízení,“ nechal se slyšet Vařeka.

Zdůraznil, že zaměstnanci v žádném případě neodpovídají za dluh zaměstnavatele způsobený nesplněním zákonné povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

„V případě neodvedení části pojistného, sraženého zaměstnanci ze mzdy, se zaměstnavatel může dopustit trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,“ uzavřel Vařeka. Odmítl však prozradit, kolik OP správě dluží.

„Nejsme oprávněni sdělovat konkrétní údaje o svých dlužnících,“ vysvětlil.

Zuzana Brávníková informovala, že OP Prostějov METAL-ALIANCI aktuálně dluží peníze jen za neuhrazené penále, jež souvisí s pojistným veřejného zdravotního pojištění.

Karel Samec, mediální mluvčí OP, sdělil, že firma je s oběma úřady ve stálém kontaktu. „Má s nimi domluvený splátkový kalendář a snaží se v maximální možné míře tyto odvody hradit tak, aby se dluh nezvyšoval,“ informoval.