Děti byly vyzbrojené lampiony, po kapsách měly uschovány broučky a v očích velké očekávání.

"Mám broučka, na hřišti ho uložíme k zimnímu spánku," hlásil šestiletý Martin.

Na děti, ale i jejich dospělý doprovod čekalo v sokolském sportovním areálu další překvapení. Oblohu rozzářil několikaminutový ohňostroj.

"To je krása. Tati zvedni mě, abych líp viděl," prosil malý klučina svého tatínka.

Lidem se společenská událost líbila. Svědčil o tom spontánní potlesk mnohohlavého davu, kterým byl barvami hýřící ohňostroj odměněn.