Podle výsledků měření je zamořené území přibližně pět kilometrů dlouhé a pět set metrů široké. Množství toxických látek překvapilo i odborníky, kteří od dubna na katastru Olšan prováděli průzkumné vrty.

„Rozsah kontaminace, který jsme v rámci dalšího průzkumu zjišťovali, je výrazně větší, než jsme na základě předchozích informací předpokládali,“ uvedl Vojtěch Musil ze společnosti Dekonta, která průzkum a částečnou sanaci v katastru Olšan provadí. Zveřejněním výsledků z celkem čtyřiceti čtyř průzkumných vrtů zakončila Dekonta první etapu projektu, který hledá možnosti, jak provést sanaci jedovatých látek v okolí Olšan.

„Na přelomu letošního roku zahájíme druhou etapu projektu v rámci které budou na vybraných místech vyhloubeny další vrty. Jejich prostřednictvím budeme zkoušet čtyři různé sanační technologie, jak dostat toxické látky z půdy. Testy bychom měli dokončit do konce března 2012,“ doplnil Musil.

Zkoušky jednotlivých technologií odstraní z půdy jen velmi malou část všech toxických látek. O tom, kdy a zda vůbec bude možné alespoň většinu jedů z půdy v okolí Olšan vůbec dostat nikdo ze zasvěcených hovořit nechtěl.

„Kontaminační mrak v půdě je značně rozsáhlý,“ podotkl pouze v této souvislosti Musil.

Než se zlikviduje, tak by obyvatelé Olšan neměli brát vodu ze svých studen, ale z obecního vodovodu.

Hrozí znečištění vody pro Prostějov

Kromě toho hrozí neustálým prosakováním jedů do půdy zamoření zdrojů pitné vody i pro Prostějov. Prameniště u Duban je totiž jedním ze tří zdrojů zásobujícím město pitnou vodou. Těmi ostatními jsou prameniště u Brodku u Prostějova a především jímací území Hrdibořice, Smržice.

„V případě odstávky zdroje Dubany, který představuje pouze pět procent pitné vody pro Prostějov, je možné tento výpadek rychle nahradit vodou z jímacího území Hrdibořice, Smržice,“ uvedla Helena Koutná, tisková mluvčí Moravské vodárenské.

Spodní vody v širokém okolí Olšan u Prostějova zamořily rozpouštědla, které v devadesátých letech unikly v nádrží později zkrachovalého strojírenského podniku Sigma Lutín. Odborníkům se pak podařilo od jedů vyčistit jen areál Sigmy a nedaleké Magaciny, kde stávala ruská kasárna.

Většina z čtyřiadvaceti milionů na projekt „Doprůzkum znečištění a ověření vhodných sanačních technologií v okolí Olšan u Prostějova“ jde z evropských peněz, deset procent z nich pak doplatila obec.