„Kontaminační mrak je značně rozsáhlý. Pravděpodobně se tedy nepovede odstranit všechny látky, které snižují kvalitu podzemní vody v zasaženém území,“ potvrdil Vojtěch Musil z pražské společnosti Dekonta, jež sanaci vod v katastru Olšan provede.

„Byla bych mnohem raději, kdyby jedy zničili úplně se vším všudy,“ komentovala to jedna z obyvatelek Olšan, která se kvůli zamořené studni připojila nedlouho po havárii k obecnímu vodovodu. Jeho provozovatel jí garantuje čistou vodu.

Spodní vody v širokém okolí Olšan u Prostějova zamořily rozpouštědla – chlorované uhlovodíky, které v devadesátých letech unikly v nádrží později zkrachovalého strojírenského podniku Sigma Lutín. Obyvatele úřady před pitím vody ze studní varovaly a nabídly jim připojení k obecnímu vodovodu. Odborníkům se pak podařilo od jedů vyčistit jen areál Sigmy a nedaleké Magaciny, kde stávala ruská kasárna. Sanace skončila před zhruba čtyřmi roky.

Doprůzkum přijde na 24 milionů

„Nyní v ní pokračujeme díky financím z Operačního fondu Životního prostředí. Celý podnik, který se jmenuje Doprůzkum znečištění v okolí obce Olšany a ověření vhodných sanačních technologií, přijde na čtyřiadvacet milionů korun. Fond ho zaplatí z devadesáti procent, zbytek půjde z naší pokladny,“ uvedl starosta Olšan u Prostějova Milan Kubíček.

Vojtěch Musil z Dekonty upozornil, že zajištění pitné vody ve studnách není cílem popsaného projektu. „Ten má pouze ambice odstranit podstatnou část kontaminace a ověřit účinnost sanačních technologií,“ objasnil.

Hotovo je 30 vrtů

Dodal, že studnaři nyní pokračují v hloubení nových monitorovacích hydrogeologických vrtů, které doplňují již existující síť. „Vrtné práce probíhají v okolí Olšany u Prostějova, Bystročice a Dubany na Hané. Nyní, v polovině dubna, je hotovo již třicet nových vrtů, celkem jich bude čtyřiačtyřicet,“ informoval Musil.

Rozbory spodních vod bude znát za dva a půl měsíce. „Vzorky začneme odebírat zhruba v polovině května, přibližně po dobu dvou týdnů od ukončení vrtných prací. Vzorkování pak ukončíme nejpozději v druhé polovině května a první výsledky analýz budeme mít k dispozici na začátku června,“ popsal.

Železem proti ethylenům

Laboranti budou hodnotit obsah chlorovaných ethylenů v podzemních vodách. Specialisté se pak pustí do jejich likvidace. Použijí drobné částečky železa, provzdušnění, i biologické odbourávání.

„V důsledku ověřování těchto technologií dojde k výraznému poklesu úrovně kontaminace v prostoru, kde budou tyto technologie ověřovány,“ uzavřel Vojtěch Musil.

Olšany u Prostějova však netrápí pouze chlorované uhlovodíky. Před pár roky se tam ve spodních vodách hygienici našli i nebezpečný herbicid atrazin. Protože je obec obklopená poli, odborníci předpokládají, že se je studnách i větší množství dusičnanů. Všechny tyto látky ohrožují lidské zdraví. Mohou, mimo jiné, vést až k nádorovým onemocněním.