Vyplývá z ní, že do roku 2070 by měl počet obyvatel v Olomouckém kraji klesnout na 506,6 tisíc osob, což je o 125,9 tisíc méně než v roce 2019. Pod šest set tisícovou hranici klesne počet obyvatel v roce 2037.

Zásadní proměnou projde věková struktura obyvatelstva.

K 1. lednu 2071 by měl klesnou počet dětí ve věku do 14 let klesne o 30 procent.

Naopak seniorů nad 65 let bude v kraji třetina populace.

Průměrný věk za půl století vzroste v Olomouckém kraji na 48,2 a bude třetí nejvyšší v České republice.

Debata k návrhu nového územního plánu Plumlova - 6. 1. 2020
Plumlov může mít obří parkoviště, heliport na nudapláži ale lidé nechtějí

Odliv jinam bude pokračovat

Na počátku roku 2019 žilo v Olomouckém kraji 632,5 tisíc obyvatel, tj. o 11,6 tisíc méně než v roce 2001.

„Nově zveřejněná projekce předpokládá, že úbytek obyvatel bude pokračovat i nadále, avšak výrazně rychlejším tempem,“ informoval Jiří Frelich z Oddělení informačních služeb Krajské správy Českého statistického úřadu v Olomouci.

„Při naplnění hypotetického vývoje jednotlivých složek populačního vývoje dosáhne celkový úbytek v následujících 18 letech hodnoty 34,6 tisíc osob. Díky tomu by měl v roce 2037 počet obyvatel v Olomouckém kraji poprvé klesnout pod šest set tisícovou hranici na 597,9 tisíc osob. V posledním roce projektovaného období by mělo v Olomouckém kraji žít 506,6 tis. obyvatel, tj. o 125,9 tisíc méně než letos,“sdělil.

Hlavním důvodem úbytku obyvatelstva regionu v letech 2019 až 2070 bude pokles zapříčiněný přirozenou měnou, kdy více lidí zemře než se narodí, a to o 130,1 tisíc.

Očekává se odliv obyvatel z Olomouckého kraje do jiných míst v Česku, a to o 22,6 tisíc.

Kladná bilance je naopak podle ČSÚ očekávána u stěhování zahraničního - o 26,8 tisíc.

Již šestým rokem se mohou v mrazivých dnech těšit prostějovští bezdomovci na výdej teplých polévek. 7.1. 2020
VIDEO: V třeskutém mrazu hřeje bezdomovce teplá polévka

Třetina důchodců

Zásadní proměnou bude dotčena věková struktura obyvatelstva. Zatímco k 1. lednu 2019 žilo v Olomouckém kraji 98,4 tisíc dětí ve věku do 14 let, což činí 15,6 procenta z celku, k 1. lednu 2071 klesne počet dětí o 30,1 procenta na 68,8 tisíc.

„Relativně stejně vysoký úbytek se předpokládá u obyvatel ve věku 15 až 64 let. Jejich počet se mezi oběma mezními roky sledovaného období sníží o 29,8 procenta na 285,2 tisíc,“ informoval Jiří Frelich.

U nejstarší části populace Olomouckého kraje, 65 let a více, se očekává trvalý nárůst v následujících 38 letech.

„V posledních 14 letech projektovaného období se však předpokládá pokles. Zlom trendu pravděpodobně nastane k 1. lednu 2057, kdy by měl počet osob ve věku 65 a více, dosáhnout svého maxima, 178,4 tisíc,“ uvedl ČSÚ. O dalších 14 let později se očekává pokles jejich počtu na 152,7 tisíc.

„Na horizontu projekce, tj. ke dni 1. ledna 2071, by měl podíl dětí v krajské populaci činit 13,6 procenta a podíl osob ve věku 15 až 64 let 56,3 procenta. Tyto podíly budou v porovnání s Českou republikou podprůměrné. Podíl osob ve věku 65 a více let bude naopak nadprůměrný a bude činit 30,1 procent,“ informoval Jiří Frelich.

Kristýnka s maminkou Monikou z Křenůvek. První miminko Olomouckého kraje roku 2020 se narodilo v Prostějově
Narodilo se 832 miminek, některé i s exotickými jmény. Třeba Noemi či Mateo

Průměrný věk: u žen 89 let

Průměrný věk obyvatel v kraji tedy poroste. Zatímco na začátku roku 2019 byl 42,8 let a byl čtvrtý nejvyšší v České republice, o 52 let později vzroste podle projekce ČSÚ na 48,2 let a bude již třetí nejvyšší v ČR. Průměrný věk mužů se zvýší o 5,6 roku na 46,9 let a průměrný věk žen o 5,2 roku na 49,5 let.

„Vedle velmi mírného růstu průměrného věku matek při narození dítěte spojeného se slabým růstem či stagnací plodnosti je jedním z klíčových vstupních předpokladů rostoucí trend střední délky života ve všech krajích, tj. pokles intenzity úmrtnosti. Naděje dožití mužů při narození by se v Olomouckém kraji měla zvýšit ze 75,8 let na 84,5 let a naděje dožití žen z 82,2 let na 89 let,“ sdělil ČSÚ.

Na Moravě se rozroste jen jih

Olomoucký kraj byl od vzniku krajského uspořádání v roce 2000 až do závěru roku 2013 šestým nejlidnatějším krajem České republiky. Následně jej předběhl kraj Jihočeský a Olomoucký kraj se posunul na sedmé místo.

„Toto postavení by měl pravděpodobně udržet až do roku 2036, ve kterém jej Plzeňský kraj odsune na pozici osmého nejlidnatějšího kraje v zemi,“ sdělil Jiří Frelich.

V následujícím půlstoletí se podle projekce ČSÚ předpokládá, že ve čtveřici krajů - Praha, Středočeský, Plzeňský a Jihomoravský - se počet obyvatel zvýší a ve zbývající desítce krajů se naopak sníží.

Nejvyšší populační přírůstky přitom vykáže kraj Středočeský, o 495,4 tisíc, a Praha, o 411,3 tisíc.

„Zcela nejvyšší populační úbytek bude náležet kraji Moravskoslezskému, a to 320,7 tisíc,“ sdělil Jiří Frelich.

Chátrající rekreační středisko v Oklukách - 28. 12. 2019
Rekreační areál v Oklukách? Bída a zmar. Naděje na zvelebení ale žije