Olomoucký kraj v letošním roce plánuje opravy krajských silnic a mostů za téměř 900 milionů korun. Tato částka zahrnuje finanční prostředky z rozpočtu kraje, rozpočtu Správy silnic, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury i evropských dotací.

Hejtmanství počítá s dokončením velkých investičních akcí, které začaly už v loňském roce a na ten letošní je již schváleno finanční krytí.

„Jedná se například o opravu silnice druhé třídy číslo 449 z Unčovic do Litovle, především úseky A a C a okružní křižovatku v celkové hodnotě 91 milionů korun. Pokračovat budou také práce na silnici druhé třídy číslo 150 z Prostějova do Přerova za 38 milionů a na Přerovsku opravy komunikace druhé třídy číslo 441 až po hranice s Moravskoslezským krajem. Náklady přesáhnou 53 milionů korun. Na Šumpersku bude za 89 milionů korun na silnici druhé třídy číslo 369 stabilizován svah před Hanušovicemi,“ vyjmenoval největší akce v jednotlivých okresech náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha.

Stavba průpichu v Přerově, 6. dubna 2022
Další špunt v Přerově: stavba průpichu zavře frekventovanou cestu

Pracovníci krajské správy silnic už také provádějí opravy silnic s nejhoršími výtluky, které ohrožují bezpečnost dopravy. Jedná se o desítky míst různých úseků silnic a zatím, protože jsou nasmlouvané obalovny asfaltových směsí stále mimo provoz a budou se teprve rozjíždět, se provádějí jen lokálně v těch opravdu nejhorších úsecích. Větší opravy bude možné zahájit během dubna, teprve po skončení zimní údržby, spuštění obaloven a také pokud to počasí dovolí.

„Silnic ve špatném stavu je i po této zimě mnoho. V okrese Šumperk například silnice druhé třídy číslo 312 z Hanušovic až po hranice okresu nebo silnice druhé třídy číslo 369 z Hanušovic k výjezdu směrem na Jindřichov. V okrese Olomouc pak silnice druhé třídy číslo 440 z Potštátu do vojenského prostoru, také komunikace druhé třídy číslo 570 – průtah Lutínem, silnice druhé třídy číslo 444 ze Šternberka do Hraničních Petrovic nebo silnice druhé třídy číslo 445 z Huzové až k hranicím kraje,“ upřesnil krajský náměstek Michal Zácha.

V okrese Prostějov se podle něj počítá s opravou výtluků na silnici druhé třídy číslo 433 z Mořic směrem k hranici okresu, silnici třetí třídy číslo 36635 ze Stařechovic do Služína nebo silnici třetí třídy číslo 37354 z Lipové do Horního Štěpánova.

Na Přerovsku se bude opravovat komunikace druhé třídy číslo 437 z Týna do Lhoty, vysprávky se tam budou týkat zejména lesního úseku.

Práce na přestavbě MÚK Prostějov - střed a opravy estakády omezí provoz na D46 až do podzimu
Prostějovskou estakádu na měsíce zaškrtí přestavba, zavřou i některé exity