Smlouva s Vikingem

"Rada města na svém jednání schválila podpis smlouvy s firmou Viking group, která bude likvidaci, respektive recyklaci oleje ze separačních plastových nádob umístěných ve veřejném prostoru zajišťovat," informoval 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal: "Důležité je, aby lidé ukládali použitý kuchyňský olej v plastových obalech, protože skleněné obaly by se po odhození mohly rozbít."

Prostějovské hlavní nádraží čeká celková rekonstrukce.
Jaké změny čekají hlavní nádraží? Už to víme. A upraví se i přejezd u myší díry

Hospodyňky nápad schvalují

"Člověk se snaží třídit odpad, ale použitý olej nebylo kam vynést. Do sběrných dvorů to mám daleko a vozit v autě mastnou flašku, která všechno zasviní se mi moc nechtělo. Jako většina lidí jsem tak lila olej do záchodu," sdělila Deníku žena, vynášející plasty do příslušného kontejneru. Potvrdila tak jen smutný fakt, jak drtivá většina prostějovských domácností s tímto produktem nakládá.

V letošním roce dojde k rekonstrukci vozovky ve Vodní ulici. 15.2. 2022
Po jednosměrce se Vodní uzavře kompletně

Nádoby budou rozmístěny na sídlištích

"Olej bude ukládán do plastových nádob o velikosti 120 litrů, které budou umístěny na vybraných stanovištích pro tříděný odpad na sídlištích, kde je velká koncentrace domácností," potvrdil Pospíšil s tím, že stanoviště budou na sídl. Hloučela, sídl. Západ, sídl. Svobody, sídl. E. Beneše, sídl. Šárka, sídl. Svornosti, na ul. Kostelecká, ul. Tylova, B. Šmerala a ul. Mozartova, kde bude umístěno celkem dvacet kusů separačních nádob.

"Po půl roce bude provoz tohoto systému sběru olejů vyhodnocen a počet nádob případně rozšířen o další lokality. I nadále bude samozřejmě možné využívat k odevzdání použitých rostlinných olejů oba sběrné dvory," uzavřel 1. náměstek.