Zmatky a nejasnosti často provází odchod do důchodu. Lidé si totiž sami musí pohlídat dobu, po ketrou platili důchodové připojištění, v pořádku musí mít také zápočtové listy a další potřebné dokumenty. Leckdy však sami nevědí, jaké formality musí zařídit.

Pomoci budoucím důchodcům má speciální příručka, kterou Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala letos již po čtvrté.

„Nedávno jsem sháněl v archivu tátův výuční list ze školy, protože škola již samozřejmě neexistuje,“ řekl Pavel Novák z Prostějova.

Jeho otec, jako každý budoucí penzista, musel totiž prokázat dobu studia a svůj odchod do zaměstnání.

Informativní osobní list důchodového pojištění lze získat jednou ročně

„Člověk si musí veškeré doklady ze škol i z práce schovat a neztratit,“ konstatoval Novák. Doklady od zaměstnavatelů měl jeho otec v pořádku.
„Jednou za rok mohou lidé požádat ČSSZ o informativní osobní list důchodového pojištění,“ vysvětlil mluvčí ČSSZ Kamil Vařeka, jak se vyhnout nesrovnalostem v dokumentech.

V listu je přehled plateb důchodového pojištění a vyměřovacích základů pro penzi.

Na starobní důchod má nárok člověk, který dosáhl potřebného věku odchodu do důchodu a 25 let platil sociální pojištění.

Pojištění je možné si i doplatit

„Když někdo nemá pojištění zcela uhrazené, může jej doplatit,“ vysvětlil Vařeka.

V těchto případech pak musí budoucí penzista hradit 1649 korun měsíčně a to po celou dobu splácení.

Od roku 1996 se prodlužuje věk pro odchod do důchodu tak, aby v roce 2013 byl u mužů 63 let a u žen 59 až 63 let, v závislosti na počtu vychovaných dětí.

Lidé mohou do předčasné penze odejít tři roky před řádným odchodem do starobního důchodu. Musejí ovšem platit 25 let pojištění. Při dosažení 65 let věku je potřebná doba pojištění 15 let.

Příručka budoucího důchodce je i na internetu

ČSSZ vydala letos již potřetí Příručku budoucího důchodce.

„K dispozici je na jednotlivých pobočkách ČSSZ nebo na webových stránkách,“ informovala Simona Ferencová z Okresní správy sociálního zabezpečení v Prostějově.

Informace o odchodu do důchodu podá OSSZ sociálního zabezpečení na telefonní lince 582 300 511. Příručka je ke stažení na internetu.